MOVE2IMPROVE: GLOBALIZACIJA I PROMENE

U Rumi je 11. maja održana pretposlednja radionica u programu napredne obuke za mlade sindikalce Move2Improve koju organizuju Sekcija maldih SSSS uz podršku organizacije SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA-Kancelarija u Srbiji. Mladim aktivistima je kroz predavanja i diskusiju približen savremeni sveobuhvatni proces globalizacije i uticaj na društvo i sindikat.
Dragana Petković Gajić iz Međunarodnog odeljenja SSSS je govorila o globalizaciji i novim izazovima koje postavlja sindikatima. Izmenjeni su uslovi delovanja, tržište rada i zakonodavna regulativa na način da se odnos poslodavaca i zaposlenih sve više kreira izvan socijalnog dijaloga. Seljenje kapitala i preduzeća traži složeniju i efikasniju saradnju sindikata u regionima ali i u čitavom svetu. Neophodno je i proširenje uloge sindikata pored tradicionalne revandikacione uloge
Miloš Jadžić iz Centra za politike emancipacije govorio je nešto više o političkim ideologijama u vreme globalizacije, uticaju neoliberalizma na savremenu politiku i ekonomiju, kao i anti i alterglobalističkim pokretima širom sveta. Raspravljalo se o promenama unutar levice i desnice na globalnom planu, i novim ekonomskim tigrovima i njihovom razvoju (zemljama PIGS, BRIC(S)), međunarodnim monetarnim institucijama itd.

Related Articles

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE BROJ 144 O TRIPARTITNIM KONSULTACIJAMA (MEĐUNARODNI RADNI STANDARDI) IZ 1976. GODINE, PREPORUKE BROJ 152 O TRIPARTITNIM KONSULTACIJAMA (AKTIVNOSTI MOR) IZ 1976. GODINE I PREPORUKE BROJ 113 O PREGOVARANJU (NA NIVOU PRIVREDE I NACIONALNOM NIVOU) IZ 1960. GODINE

Na osnovu  član a 26.  alineja 7. Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE BROJ 144…

Responses

Ostavite komentar