SINDIKATI I OMLADINSKE ORGANIZACIJE

za bolju zaštitu ekonomskih i socijalnih prava mladih Na okruglom stolu „Mladi i sindikati“ koji je 16.09. u Beogradu organizovala Fondacija Centar za demokratiju u okviru projekta „Radna prava su naša prava“, podržanog od strane Međunarodnog centra Olof Palme, predstavnici sindikata i omladinskih organizacija bavili su se najvećim problemima mladih na tržištu rada i mogućnostima za poboljšanje njihovog položaja.
Mladi su jedna od ugroženijih društvenih grupa u Srbiji kada je reč o zaštiti radnih prava i potrebna je veća pažnja sindikata kako bi mladi bili zaštićeni od sve veće prekarizacije rada. Rad na crno je izrazito zastupljen kod mlade populacije u Srbiji, a česta su i druga kršenja prava iz oblasti radnog odnosa. Utvrđeno je da je jedan od osnovnih uzroka problema nisko poznavanje prava iz radnog odnosa mladih koji tek ulaze na tržište radne snage, naročito u kontekstu sprovođenja dualnog obrazovanja.
Posebno je istaknut značaj podizanja svesti mladih o sopstvenim radnim pravima i uloge sindikata u zaštiti radnih prava mladih. Na kraju su kroz grupni rad razmatrani mogući oblici saradnje između sindikata i omladinskih organizacija i pravci zajedničkog delovanja.
Ispred Sekcije mladih SSSS učestvovali su predstavnici Izvršnog odbora.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar