PLATE MUŠKARACA I ŽENA U SRBIJI ISTE MOŽDA TEK ZA POLA VEKA

Istraživanje Evropske konfederacije sindikata (EKS) pokazuje da trenutnim tempom promena razlika u platama između muškaraca i žena u Evropskoj uniji neće biti eliminisana do sledećeg veka.
Podaci Eurostata potvrđuju da se jaz u platama u EU u poslednjih osam godina smanjio za svega jedan procenat, što znači da će, ako se nastave trenutni trendovi, žene čekati još 84 godine da postignu jednaku platu sa muškarcima.
I žene u Srbiji su, prema rečima predsednice Sekcije žena Saveza samostalnh sindikata Srbije, dr Radmile Obrenović, manje zastupljene na tržištu rada i imaju niža primanja, pa je, uz preduslov da se to hoće i želi, i u našoj zemlji potrebno da prođe najmanje pola veka da bi žene dostigle muškarce po visini primanja.
Obrenovićka je, u izjavi za sajt Saveza, naglasila da je transparentnost plata važna da bi se shvatilo odakle nastaje jaz u primanjima između muškaraca i žena, pogotovo ako se zna da su, primera radi, plate u javnom sektoru definisane koeficijentom i osnovicom za obračun cene rada, ali muškarci, ipak, zarađuju više.
Ta veća zarada proističe iz nekih dodatnih poslova koji su plaćeni i koje češće dobijaju muškarci, poput mesta u upravnim odborima i raznim komisijama, kao i zahvaljujući prekovremenim radom, za koji muškarci, uglavnom, imaju više vremena, objasnila je ona.
Žena ima mnogo više u trgovini, obrazovanju, zdravstvu, prosveti, nauci, kulturi., gde su manje plaćeni u odnosu na, primera radi, sektore energetike ili IT, koji su najplaćeniji, a u kojima su većinom zaposleni muškarci.
“Onda se nameće pitanje da li su poslovi koji rade žene manje plaćeni zato što ih upravo one rade ili je ovo, prosto, svet muškaraca koji deli poslove na muške I ženske I oni više plaćeni uvek pripadnu njima”, zapitala se Obrenovićka i, istovremeno, odgovorila da su muškarci, najčešće, na mestima odlučivanja i da oni posredno odlučuju o tome koliko će zarađivati žene, a koliko muškarci.
Odgovarajući na pitanje da li I koliko na taj problem može da utiče sindikat, Obrenovićka je kazala da on može da doprinese u procesu prepoznavanja ovih razlika, i da na taj način ohrabri žene da se same izbore za svoja prava.
To znači da se intenzivnije uključe u proces odlučivanja, tako što će se kandidovati na rukovodeća mesta u sindikatu Ili na nivou lokalne samouprave I države, zaključila je predsednica Sekcije žena.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar