ANDROID APLIKACIJA „RADNA PRAVA ZA TEBE“

Aplikacija „Radna prava za tebe“ je namenjena mladima koji iz srednjih škola ili sa fakulteta izlaze na tržište rada ali i onima koji su radnici sa iskustvom a žele da dodatno utvrde svoja znanja.
Poslednjih godina sve je manje novih radnih mesta sa ugovorima o radu, sve je više mladih i radnika angažovanih na nesigurnim i nepredvidljivim radnim mestima. Urušavanje standarda iz rada podstaknuto je relativizacijom i rastezanjem dela po dela prava iz rada do granice kada radnici uzimaju šta se ponudi a ne insistiraju na obimu prava iz zakona.
Kada radnici znaju svoja prava, prvi preduslov promene je postignut. Želimo da probudimo želju za aktivnim učešćem i ličnim doprinosom unapređivanju prava i položaja radnika. Zato će „Radna prava za tebe“ biti interesantni i korisni i studentima, ali i radnicima i članovima sindikata.
Cilj aplikacije je da poveća interesovanje, unapredi razumevanje i znanje o radnim pravima i sindikatima kroz dva segmenta. Prvi je zabavno-edukativna kviz – igra kroz koju se znanje utvrđuje i uvećava ponovnim korišćenjem. Sakupljanjem bodova u Kvizu korisnici aplikacije se motivišu da iznova pokreću igru pošto im veći broj bodova dodeljuje više sindikalne ‘funkcije’. U svakom od 11 poglavlja i Miks-igri mogu se iskoristiti dve vrste pomoći (‘Preskoči’ i ’50:50′).
Odgovori na sva pitanja se nalaze u drugom segmentu – Vodiču o radnim pravima. Vodič sadrži 11 poglavlja sa oblastima radnog prava, predstavljena na pojednostavljeni i pristupačan način. Kratka forma i jasno odvojene teme su pogodne da se svaki korisnik, bez obzira na godine i radno iskustvo, može informisati ili podsetiti važnih pitanja iz rada. Neke od oblasti su: zasnivanje radnog odnosa; nestandardni oblici rada; rad van radnog odnosa; aneksi ugovora; zarade; prestanak radnog odnosa; organizovanje sindikata i kolektivni ugovori.
Aplikacija „Radna prava za tebe“ je besplatna, nakon preuzimanja dostupna bez interneta, razumljiva i funkcionalna. Može se preuzeti na svim uređajima sa Android operativnim sistemom. Sindikat na ovaj način postaje bliži svima bez obzira da li su članovi i ‘preskače’ fizičku distancu. Informisanjem doprinosimo demokratizaciji i širenju znanja svih radnika o njihovim pravima i mogućnostima delovanja, te ih približavamo sindikalnim organizacijama i sindikalnom učlanjavanju i delovanju.
„Radna prava za tebe“ deo je projekta „Jačanje Sekcije mladih SSSS“ koji Savez sprovodi uz podršku švedske fondacije „Ulof Palme Centar“.

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.sindikat.radnaprava

Related Articles

Responses

Ostavite komentar