RADIONICA SEKCIJE ŽENA O USKLAĐIVANJU NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA SA EVROPSKIM

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije održala je 10-12. decembra u Vrnjačkoj Banji radionicu na temu „Mesto i uloga žena na tržištu rada – položaj u društvu i sindikatu“.
Skup je organizovan uz finansijsku podršku Panevropskog regionalnog komiteta (PERK) i švedskih sindikata, Union to Union, uz učešće aktivistkinja u sindikatima na granskom i teritorijalnom nivou organizovanja.
Cilј radionice bio je upoznavanje predstavnica Sekcije žena sa primenom EU direktiva i nacionalnog zakonodavstva u pravu na informisanje i konsultovanje zaposlenih i iskustvima u njihovoj primeni, kao i pitanjima rodne razlike u zaradama, indeksa rodne ravnopravnosti i bezbednosti i zdravlјa na radu.
Predsednica Sekcije žena, dr Radmila Obrenović, upoznala je prisutne sa činjenicom da Srbija na svom putu ka EU ima obavezu da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa evropskim, ali da u praksi to često nije slučaj.
Jedan od primera je i nedosledna primena Direktive 2002/14/EC, Evropskog parlamenta i Saveta, o informisanju i konsultovanju zaposlenih u nacionalnom zakonodavstvu, konkretno u Zakonu o radu.
Na bazi evropskih direktiva zaposleni očekuju da budu uklјučeni i konsultovani, ali praksa pokazuje da se za određena prava moraju sami izboriti.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar