POTPISAN PKU ZA USTANOVE KULTURE

U Ministarstvu kulture Srbije danas je potpisan Poseban kolektivni ugovor (PKU) za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Ugovor su potpisali Samostalni sindikat kulutre Srbije, Granski sindikat kulture, umetnosti i medija “Nezavisnost”, Konfederacija slobodnih sindikata Povereništvo za kulturu i Vlada Srbije.

Ovim ugovorom bliže se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, kao i međusobni odnosi učesnika ovog ugovora. Zaposlenima, u smislu ovog ugovora, kolektivnim ugovorom kod poslodavca mogu da se utvrde veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni ovim ugovorom, u skladu sa zakonom.

Novi PKU primenjuje se od 1. januara 2022. godine i zaključen je na period od tri godine.

Ugovor, koji je u ime Samostalnog sindikata kulture Srbije potpisala predsednica Dragana Đorđević, a u ime Vlade Srbije ministarka kulture i potpredsednica vlade, Maja Gojković, stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Preuzmi PKU

Related Articles

Responses

Ostavite komentar