SEMINAR O EVROPSKIM RADNIČKIM SAVETIMA SA ETUI

Savez samostalnih sindikata Srbije u saradnji sa Evropskim sindikalnim institutom (ETUI) 9 i 10. marta 2022. godine u Beogradu organizuje seminar na temu „Evropski radnički saveti za zemlje kandidate“. Seminar preko zum platforme prate predstavnici sindikalnih centrala iz Severne Makedonije, Crne Gore i Turske, dok naši učesnici, predstavnici sindikata kompanija čija su sedišta u zemljama Evropske unije, u edukaciji učestvuju uživo. Na otvaranju seminara ispred SSSS učestvuje Saša Torlaković, predsednik Sindikata radnika u građevinarstvu i IGM.
Evropski radnički saveti (ERS) su tela koja predstavljaju zaposlene multinacionalnih kompanija na teritoriji. Preko njih se rukovodstva kompanije informišu i savetuju sa predstavnicima radnika o poslovanju, dugoročnim planovima i investicijama, i svim značajnim odlukama na evropskom nivou, koje bi mogle uticati na broj i strukturu zaposlenih, primenu tehnologija, restrukturiranja, itd. Informisanje i konsultovanje ključne su funkcije radničkih saveta, a savetovanje često ostaje po strani i primenjuje se tek kada dođe do restrukturiranja preduzeća. Brojna istraživanja pokazuju da su predstavnici Evropskih radničkih saveta u velikoj meri isključeni iz postupka strateškog donošenja korporativnih odluka, dok postoje mogućnosti da se u ERS uključe predstavnici sindikata, na čemu treba insistirati.
Pravni okvir za funkcionisanje ERS predstavlja Direktiva o uspostavljanju Evropskog radničkog veća saveta, doneta 1994. godine (94/45/EU) a revidirana 2009 (2009/38/EU), čije je transponovanje u zakonodavstvo Srbije bilo predviđeno za kraj 2020. godine.
Cilj ovog seminara je da se predstavnicima sindikata zemalja kandidata za EU pojasni sadržina Direktive o evropskim radničkim savetima, praktična primena i izazovi transponovanja u nacionalno zakonodavstvo. U delu seminara kroz grupni rad u radionicama učesnici su u prilici da se informišu o tome kako radnički saveti funkcionišu u praksi u zemljama članicama EU i u čemu je njihova sličnost/razlika u odnosu na sindikat.
Seminar se održva uz podršku Evropske unije.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar