Udruženje poziva penzionere da glasaju za one koji će im vratiti oteto

Udruženje sindikata penzionera Srbije poziva sve penzionere, kao i članove njihovih porodica da, u nedelju, 3. aprila 2022. godine, „sakupe energiju i sa društvene margine na koju su gurnuti“ izađu na izbore i svoj glas, bez ikakvih ideoloških predrasuda, daju onim kandidatima za predsednika, kao i koalicijama i strankama koje se zalažu da se penzionerima vrati ono što im je oteto.

Udruženje podseća da je izborni dan jedini kada se „i mi penzioneri za nešto pitamo, kada možemo da uradimo nešto za sebe i čiji glas može da bude odlučujući“.

„Vreme u kome je većina penzionera povijala glave, ćutala i trpela mora ostati iza nas. Oslobođeni straha, glasaćemo za bolju budućnost nas, naše dece i naših unuka“.

Udruženje poziva da se glasa za one koji se zalažu da se svim oštećenim penzionerima (odnosno članovima njihovih porodica, ako su u međuvremenu umrli) vrate oduzeta sredstva, da se PIO Fond osposobi i učini nezavisnim od budžeta, i zakonskim izmenama izvrši povratak predstavnika svih reprezentativnih socijalnih partnera u upravljanje PIO Fondom, kao i vrate nadležnosti Nadzornog odbora u upravljanju  Fondom.

Udruženje zahteva da se hitno zaustavi prodaja banja, specijalizovanih bolnica, lečilišta i drugih objekata koji pripadaju penzionerima i onima koji su ih izgradili, a kojima u ime penzioera upravlja PIO Fond.

Zahteva se izmena “švajcarske formule”, na način da bude veće učešće rasta zarada  (90 posto), u formuli usklađivanja penzija, kako bi penzije pratile rast zarada, kao i da se zakonom utvrde i dodatni mehanizmi finanasijske, ali i socijalne održivosti penzija.

„Zalažemo se za izmeštanje iz Fonda PIO svih izdataka osim penzija (socijalne pomoći, nacionalne penzije, tuđe nege i pomoći, smeštaja i drugo.).  Neophodno je i nužno vanredno usklađivanje penzija u slučaju da prosečna penzija padne ispod 60 posto u odnosu na prosečnu zaradu“.

„Radnicima koji su otišli u prevremenu penziju a nisu imali potreban broj godina života, trajno su umanjene penzije. Predlažemo i zahtevamo da to umanjenje važi do ispunjenja zvaničnog starosnog uslova za penziju.  Zahtevamo uvođenje minimalnih penzija koje bi bile znatno više od postojećih kako za poljoprivrednike, tako i za ostale penzionere sa izuzetno niskim primanjima“.

Nužno je i neophodno ustanovljenje socijalnih i imovinskih kartica, starih lica, a od buduće vlade se traži ustanovljenje Saveta za stara lica.

„Penzionera do izbornog dana da pažljivo osluškuju da li se i kako o problemima penzionera izjašnjavaju oni koji ulaze u izbornu trku. Naše glasove daćemo samo onima za koje procenimo da će postati deo vlasti i koji će biti spremni da otklone nepravde koje su učinjene najstarijim građanima Srbije“, navodi se u saopštenju Udruženja sindikata penzionera Srbije.

 

 

 

 

Related Articles

Responses

Ostavite komentar