Protest naučnih radnika 10. maja

Zahtevajući siguran posao za sve naučnike I jednake plate za jednak rad, Sindikat nauke Srbije najavio je protest za 10. maj.

Okupljanje je zakazano ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu, odakle će naučni radnici krenuti u protestnu šetnju do zgrada Vlade Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Uprkos donošenju Progama institucionalnog finansiranja, naučnoistraživačke organizacije, pre svega fakulteti, i dalje odbijaju da sa istraživačima zaključe ugovore u radu u skladu sa ovim podzakonskim aktom, koji bi njima garantvali siguran posao, pod jasno definisanim uslovima i obavezama koje moraju da ispunjavaju.

Zbog toga taj sindikat organizuje protest ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu, zahtevajući hitno sprovođenje Programa i regulisanje radnopravnog statusa svojihh koleginica i kolega na fakultetima.
Dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke Srbije, istakla je, na konferenciji za novinare, da od 17. marta i poslednjih razgovora naučnika u Vladi Srbije nema promene, ni zakazivanja nastavka pregovora.

Jovovićeva je naglasila da oni govore o problemima koji muče naučnike već 17 godina i podsetila na drugi zahtev „jednake plate za jednak rad” i rešenje problema enormnih razlika u zaradama za ista zvanja u sistemu nauke.

“Demantujem navode koji su se pojavili u medijima da sindikat samo traži plate, da je protiv nagrađivanja i protiv ocene rada istraživača. Podržavamo stimulacije, ali dajte da prvo definišemo da svako zvanje ima svoju osnovnu zaradu, a posle neka država osmisli nagrađivanja. Podsećam kolege koje su vodile, vode i vodiće Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da je sindikat bio uključen u donošenje Zakona o nauci, i da se govorilo o instintucionalnom finansiranju, ali ne o oceni istraživača. Iako je institucionalno finansiranje uvedeno na papiru, u praksi ga nema, pa se srpski istraživači i dalje finansiraju prema aktu iz 2011. i merilima iz 2010. godine, a raspon plata je ogroman”, naglasila je Jovovićeva.

Predstavnici sindikata apelovali su na ovu vladu da reši problem do kraja tehničkog mandata, da nastavi pregovore i odredi osnovne zarade naučnika.

Zbog obustave pregovora u vladi i neispunjenja niti jednog od dva zahteva istraživača, Sindikat nauke će sutra, u 12 časova, održati protest.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar