Predsednik sindikata Aerodrom ketering dobio otkaz

Predsednik Sindikalne organizacije Aerodrom ketering d.o.o. Surčin Dragan Kabić dobio je otkaz u tom preduzeću posle punih 35 godina radnog staža.

Kabić je, bez ikakvog prethodnog upozorenja i razgovora, u maju ove godine dobio rešenje o prestanku radnog odnosa zbog, kako je obrazloženo, neopravdanih izostanka sa rada.

Pravi razlog otkaza je, kako je saopštio Savez samostalnih sindikata Beograda, Kabićeva intezivna, uporna i, na zakonu zasnovana sindikalna borba za prava radnika, koja su u tom preduzeću, nakon ulaska stranog kapitala, znatno umanjena.

Sporazumom o uređenju međusobnih prava, koji je zaključen u avgustu 2019. g odine između „ER Srbija keteringa“ i“ Aerodrom Keteringa doo“ Surčin, čiji je zakonski zastupnik Ahmed Faruk Hasan Goma, bio je garantovan položaj zaposlenih u Aerodrom Keteringu Beograd u trajanju od dve godine, tako što se, u cilju obezbeđivanja kontinuiteta obavljanja procesa rada transferom zaposlenih obezbeđivao isti ili viši nivo prava iz radnog odnosa.

Pred istek Sporazuma, počinje organizovana aktivnost na umanjenju postojećih prava radnika, kroz otkaz postojećeg kolektivnog ugovora, čemu se Kabić oštro suprotstavio, zahtevajući dopunu ugovora u delu zarada. Poslodavac je, ipak, otkazao kolektivni ugovor i formirao pet novih preduzeća u kojima se zaključuju ugovori sa zaposlenima.

Pošto to nije bilo dovoljno da bi se razbila naša sindikalna organizacija, Kabića, posle 10 godina besprekornog rada na poslovima vođenja magacina kružeće avio opreme, premeštaju u drugo novoosnovano preduzeće, na poslovima komercijaliste, uprkos činjenici da za tu vrstu posla nije imao potrebnih znanja i kvalifikacija.

Nakon neuplaćivanja zaposlenima doprinosa za PIO fond i zdravstveno osiguranje, Kabić bezuspešno pokušava da stupi u kontakt sa poslodavcem, a nije pomoglo ni dodatno insistiranje predsednika SSS Beograda, Dragana Todorovića.

Zbog tih problema, koji su kulminirali i neisplaćivanjem zarade u utvrđenim rokovima, početkom februara ove godine sindikalna organizacija ogranizuje štrajk upozorenja, što je rezultiralo, prvo zabranom ulaska Kabića u preduzeće, a zatim rešenjem o udaljenju sa rada.

Istovremeno, u nameri da na svaki način uskrati svaki oblik sindikalnog delovanja, poslodavac iseljuje sindikalnu organizaciju iz njenih prostorija i premešta u drugu, potpunuo neuslovnu za bilo kakav rad.

SSS Beograda je najavio da će preduzeti sve načine borbe, uključujući i proteste, kako bi zaštitio svog sindikalnog predstavnika i stao na put bahatom kršenju sindikalnih prava i sloboda.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar