SSSS podržava Deklaraciju “Zajedno za fer platformski rad”

Savez samostalnih sindikata Srbije aktivno prati i nastoji da utiče na pojavu nestandardnih oblika rada. Savremeni procesi digitalizacije su pomogli nastanak nekih novih oblika, poput rada na digitalnim platformama. Tako je nekoliko desetina hiljada građana Srbije počelo da radi *onlajn *za poslodavce (uglavnom) u inostranstvu, a kasnije nekoliko hiljada kurirsku dostavu u većim gradovima Srbije. Iako su ovi poslovi na početku bili najprisutniji među nezaposlenim mladima u meri dovoljnoj da privuče i međunarodnu pažnju, nakon pandemije i potresa na tržištu rada fleksibilnost i raznovrsnost poslova preko platformi i mogućnost za dodatnu zaradu privlače sve veći broj radnika. Međutim i radnici i korisnici doživljavaju i pozitivne i negativne aspekte ove transformacije zbog toga što je ova oblast tek delimično regulisana.
Srbija je 2021. godine započela izradu Zakona o fleksibilnim oblicima rada koji treba da definiše pojmove i uredi radno-pravni status frilensera i radnika koji obavljaju poslove preko platformi. SSSS pridruživanjem Deklaraciji o pravednom radu na platformama <fair.work/wp-content/uploads/sites/131/2022/04/The-Fairwork-Pledge_2.0_SRB_final.pdf> ističe važnost dostizanja dostojanstvenog rada, prava na organizovanje i pregovaranje i u ovoj oblasti.
Fairwork fondacija, osnovana pri Univerzitetu u Oksfordu, ocenjuje i rangira digitalne platforme kao poslodavce u Evropi, Africi, Aziji, kao i Severnoj i Latinskoj Americi u odnosu na pet principa dostojanstvenog rada – pravedna (fer) plata, pravedni uslovi, pravedni ugovori, pravedno upravljanje i pravedno zastupanje. Ocene se objavljuju svake godine kroz nacionalne rang liste. Ocene na rang listama pokazuju da nepravedni radni uslovi predstavljaju posledicu odluka koje su donele određene platforme, te je svrha ovih izveštaja i rang lista promovisanje praksi koje unapređuju uslove rada i skretanje pažnje u kojim oblastima su poboljšanja neophodna. Kompanijama, institucijama, organizacijama i potrošačima se ne savetuje saradnja sa platformama koje imaju ocene niže od 7. Detaljan Izveštaj o stanju u Srbiji u 2021. godini preuzmite ovde <fair.work/wp-content/uploads/sites/131/2022/09/Fairwork-Serbia-Report-2021-SRB.pdf> .

Related Articles

Responses

Ostavite komentar