I samostalni sindikati na teritoriji šaju dopise za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih

I samostalni sindikati na teritoriji uputili su dopise predsedniku države i predsednici Vlade Srbije u kojima se zahteva poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih.

Dopise su poslali Savez samostalnih sindikata grada Niša, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i Savez samostalnih sindikata opštine Ruma.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar