Izašao drugi broj regionalnog magazina Glas radnika posvećen kolektivnim ugovorima

Pokrivenost kolektivnim ugovorima je znatno smanjena i to govori, kako o krizi procesa kolektivnog pregovaranja u regionu i generalno Evropi, tako i o nedostatku kulture socijalnog dijaloga koja je kljuć na za razvoj opšteg kvaliteta radnih prava u regionu.

Zato je kolektivnim ugovorima u zemljama regiona posvećen drugi broj regionalnog sindikalnog magazina Glas radnika, koji je upravo izašao u elektronskoj formi onthewaytoeu.net/glas-radnika/glas-radnika-broj-2

Pravni i ekonomski stručnjaci sindikalnih centrala objašnjavaju pojam, svrhu i značaj kolektivnih ugovora, opseg, uspehe i teškoće kolektivnog pregovaranja na svim nivoima – od preduzeća do nacionalnog državnog nivoa.

U tekstovima se navode sve vrste kolektivnih ugovora koji postoje u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Severnoj Makedoniji. Takođe, ukazuje se na probleme u kolektivnom pregovaranju koji, uglavnom, proističu iz nerazumevanja poslodavaca i države u socijalnom dijalogu sa sindikatima koji se bore za unapređenje socijalno-ekonomskih i radnih prava zaposlenih.

I u o ovom izdanju e-magazina, po običaju, objavljene su vesti o najvažnijim aktivnostima sindikalnih centrala u zemljama regiona.

Oba izdanja Glasa radnika možete čitati na sajtu www.onthewaytoeu.net/glas-radnika*, *na kome možete preuzeti magazin u pdf formatu.

Izdavač e-magazina Glas radnika je Regionalni sindikalni savet “Solidarnost”, jedinstvena regionalna sindikalna mreža koja je osnovana 2011. sa dugoročnim ciljem da ojača položaj radnika i sindikata u regionu u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar