Ministarstvo finansija:I sindikat obveznik plaćanja naknade za zaštitu životne sredine

Ministarstvo finansija saopštilo je da je, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, pravno lice, kojim se smatra i sindikat, obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Odgovorišvi na pitanje Saveza samostalnih sindikata Srbije da li je sindikalna organizacija u obavezi da plaća tu naknadu, to ministarstvo je preciziralo da su bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu uređeni Uredbom koju je donelo Ministarstvo za zaštitu životne sredine. „Ukoliko smatrate da sindikati ne treba da plaćaju naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, možete ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine podneti inicijativu za izmenu Uredbe“, navodi se u dopisu.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar