Danas je Svetski dan socijalne pravde i vreme je da se pozabavimo korporativnom pohlepom i oporezujemo bogate za dobrobit mnogih

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine proglasila 20. februar za *Svetski dan socijalne pravde*, pozivajući države članice da taj dan posvete promovisanju nacionalnih aktivnosti i da podrže napore međunarodne zajednice ka iskorenjivanju siromaštva, povećanju zaposlenosti i približavanja dostojanstvenom radu, ravnopravnost polova i pristup socijalnom blagostanju i pravdi za sve.
Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) poziva međunarodnu zajednicu i nacionalne vlade da se pozabave korporativnom pohlepom, izbegavanjem i utajom poreza, povećanjem cena hrane i goriva, smanjivanjem zarada i ukorenjenim neformalnim radom zbog koga dve milijarde ljudi nema pristup socijalnoj zaštiti.

U ime radnika, zahtevamo progresivne poreze, veće plate i efektivno kolektivno pregovaranje, uključujući pravo na štrajk, kao deo osnovne zaštite sveta rada a u cilju zaustavljanja rasta siromaštva i približavanja jednakosti za sve.

Kao deo Koalicije za socijalnu pravdu, koju će pokrenuti generalni direktor Međunarodne organizacije rada Gilbert Hungbo kasnije ove godine, i sve šireg konsenzusa koji poziva na organizovanje Svetskog socijalnog samita UN u 2025. godini, Međunarodna konfederacija sindikata naglašava ulogu koju mogu igrati: snažniji sindikati, ulaganje u veštine, u infrastrukturu, ekonomiju nege (gde bi skromna suma mogla da obezbedi 280 miliona radnih mesta do 2030. godine i poveća stopu zaposlenosti žena za 78%) i širi pristup nezi, obrazovanju, zdravstvu i transportu kroz kvalitetne javne usluge.

Ovaj plan za promene zahteva unapređenje dostojanstvenog rada, rešavanje rastuće globalne dužničke krize, smanjenje rodnog jaza u platama zbog kog žene zarađuju 20% manje od muškaraca na globalnom nivou, i podizanje korporativnih i ličnih poreza bogatima.

„Političari, vlade i finansijske institucije moraju preduzeti mere prema bogatima da bi bilo koristi za ostale. Ako ne zaustavimo predatorske cene, ne počnemo da oporezujemo bogate i okončamo krađu plata i mere protiv sindikata, uvek će postojati ogroman broj siromašnih koji se bore da prežive. Potrebne su nam plate dovoljne za život, univerzalna zdravstvena zaštita i socijalna zaštita za sve. Sindikati zahtevaju novi društveni ugovor kako bi se pozabavili nejednakostima u prihodima, moći i bogatstvu i da bi se obezbedila socijalna pravda za sve” – rekao je zamenik generalnog sekretara MKS Oven Tjudor.

MKS takođe podržava inicijative poput Globalnog akceleratora UN-a za radna mesta i socijalnu zaštitu za pravednu tranziciju sa ciljem dostizanja 400 miliona novih radnih mesta do 2030. godine i poreske reforme koje uključuju stopu korporativnog poreza od najmanje 25% i porez na finansijske transakcije kako bi se obuzdale spekulacije.

Međunarodni zamah za program socijalne pravde dobio je dodatni podsticaj kada je Komisija UN za društveni razvoj objavila Rezoluciju o „stvaranju pune i produktivne zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve kao načinu prevazilaženja nejednakosti kako bi se ubrzao oporavak od pandemije Kovid-19 i punoj implementaciju Agende za održivi razvoj 2030.“ Rezolucija naglašava potrebu za dugoročnim političkim okvirima za stvaranje dostojanstvenih radnih mesta i poziva vlade da „preduzmu neophodna prilagođavanja politika i propisa kako bi podržali dostojanstven rad i rast zaposlenosti“ kroz zakonske minimalne plate, socijalni dijalog, zakone o zaštiti zapošljavanja i zakon o zapošljavanju.
Rezolucija je takođe jasna po pitanju značaja rodne ravnopravnosti u svetu rada, pozivajući na mere koje se bave rodnim razlikama u platama i rodno zasnovanim nasiljem i naglašava potrebu za politikama brige i rodno odgovornim sistemima socijalne zaštite.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar