Visentini persona non grata, uskoro vanredni kongres MKS

Generalno veće Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) je odlučilo da organizuje vanredni kongres, na kojem će biti izabran novi generalni sekretar te organizacije, s obzirom na to da Luka Visentini više ne uživa poverenje Veća.

Visentini je izabran za generalnog sekretara novembra prošle godine, ali je suspendovan manje od mesec dana kasnije nakon što su belgijski istražni organi utvrdili njegovu umešanost u skandal s podmićivanjem ”Katargejt”, koji je potresao Evropski parlament.

Generalno veće MKS-a je 11. marta razmatralo izveštaj Specijalne komisije, koju je formiralo u januaru, sa zadatkom da istraži okolnosti vezane za navode iznesene protiv Visentinija.

Veće je, jednoglasno i u celosti, usvojilo izveštaj Specijalne komisije i izveštaj spoljašnjih revizora. Komisija nije utvrdila postojanje dokaza da su donacije, bilo iz Katara ili Maroka, uticale na politike ili programe MKS-a.

Naredni sastanak Generalnog veća biće održan početkom maja kako bi izabralo vršioca dužnosti generalnog sekretara, koji će organizovati vanredni kongres. U međuvremenu, predsednik i zamenici predsednika MKS-a će vršiti ulogu političkog rukovodstva, a zamenik generalnog sekretara Oven Tudor će rukovoditi svakodnevnim aktivnostima.

Generalno veće je, takođe, odlučio da formira *ad-hoc* radne grupe, sa zadatkom da ispitaju mogućnosti donošenja mogućih izmena i dopuna Ustava MKS-a, finansiranje kampanja za potrebe izbora rukovodstva MKS-a, poštovanje finansijskih obaveza. Ove radne grupe će imati zadatak da pripreme preporuke za Veće, da analiziraju zaključke Specijalne komisije i spoljašnje revizije vezane za značajne nedostatke u ovim oblastima.

Veće će, zatim, razmotriti koje izmene treba napraviti u Ustavu, pravilima i procedurama MKS-a, koje će predložiti na usvajanje na narednom Svetskom kongresu MKS-a.

Veće je, takođe, usvojilo preporuku Specijalne komisije da se donesu jasna politika protiv korupcije i kodeks ponašanja.

„Događaji iz prethodnih nekoliko meseci naneli su značajnu štetu ugledu MKS-a. Izvučene su važne pouke iz ovoga, a Generalno veće je još jednom ponovilo da se MKS apsolutno protivi bio kojem obliku korupcije. Odlučeno je da će se preduzeti ključni koraci putem novih i ojačanih pravila i procedura. Odlučni smo da zaštitimo MKS od svakog oblika neprimerenog uticaja ili čak privida takvog uticaja. Intenzivno ćemo raditi kako bi doveli do potrebnih promena, a biće nastavljena i borba za radnička prava, socijalnu pravdu i jednakost u svim delovima sveta“, rekla je Akiko Gono, predsednik MKS-a.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar