Evropski parlament usvaja nova pravila o obaveznim merama za transparentnost zarada

Novo zakonodavstvo će primorati kompanije u EU da otkriju informacije koje olakšavaju zaposlenima upoređivanje zarada i prikazuju postojeći jaz u zaradama polova.

Prema pravilima koje je nedavno usvojio Evropski parlament, struktura zarade će ubuduće biti bazirana na rodno neutralnim kriterijumima i uključiće rodno neutralnu evaluaciju radnog mesta i sisteme klasifikacije. Obaveštenja o upražnjenim radnim mestima i njihovi nazivi biće rodno neutralni, a procesi regrutacije će biti sprovođeni bez diskriminacije.

Ukoliko izveštaji o zaradama pokazuju razliku u zaradama polova od najmanje pet odsto, poslodavci će morati da sprovedu procenu zarada u saradnji sa predstavnicima radnika.

Države članice će morati da sprovedu delotvorne, proporcionalne i obeshrabrujuće kazne za poslodavce koji krše pravila. Radnik koji je pretrpeo štetu kao rezultat kršenja ima pravo da traži nadokandu. Prvi put, diskriminacija po više osnova, kao i prava nebinarnih osoba, uključena su u okvir ovih prava.

Radnici i predstavnici radnika će imati pravo da prime jasne i kompletne informacije o pojedinačnim i prosečnim nivoima zarada, raščlanjenim po polovima. Tajnost zarade će biti zabranjena, tako da ugovorne obaveze radnika neće primoravati radnike da svoju zaradu kriju niti im onemogućavati da zatraže informacije o kategorijama zarada.

Po pitanju zarada, teret dokazivanja će se premestiti sa radnika na poslodavca. U slučajevima gde radnik smatra da princip jednake zarade nije primenjen i odluči da se obrati sudu, nacionalno zakonodavstvo primoraće poslodavca da dokaže da nije došlo do diskriminacije.

Evropski savet treba formalno da odobri tekst pre nego što postane zakon i bude objavljen u Službenom glasniku EU. Nova pravila će stupiti na snagu dvadeset dana nakon objavljivanja.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar