Na Svetski dan zdravlja:Spas zdravstva najvažniji zadatak društva

Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti širom Evrope pozivaju na hitna poboljšanja uslova rada i povećanje broja zaposlenih, kako bi se osigurao visok kvalitet zdravstvene zaštite.

Na 7. april – Svetski dan zdravlja, Evropski sindikati javnih službi (EPSU) zahtevaju bolje uslove rada s obzirom na to da je pandemija COVID-19 pogoršala postojeće probleme u sektoru zdravstva i socijalne zaštite.

Najvažniji problem ovih sektora su bili nedostatak investicija, privatizacija, mere štednje, niska pokrivenost kolektivnim pregovaranjem i višestruko zanemarivanje bezbednosti i zdravlja na radu, što je dovelo do pogoršanja uslova rada i sve većoj nestašici kadrova.

Prema Eurofoundu, samo u EU nedostaje 2 miliona zdravstvenih radnika, dok će globalno manjak dostići oko 180 miliona do 2030. godine.

Većina evropskih zemalja ukazuje na nedostatak radne snage za dugotrajnu negu, koja se pogoršava usled potražnje zbog starenja stanovništva. Mnogi radnici su već napustili sektor zbog loših uslova rada, mnogo više njih razmišlja o odlasku, dok stope upisa na obuku opadaju.

Ovo bi trebalo da izazove uzbunu među zemljama i relevantnim donosiocima odluka, koji ne prepoznaju hitnost i značaj problema.

U Panevropskom regionu svedoci smo sve većim nemirima među zdravstvenim i socijalnim radnicima, od glasanja za štrajk u UK, pretnjama masovnim ostavkama u Finskoj, nacionalnim demonstracijama zdravstvenih radnika u Italiji i Francuskoj…

Zdravstveni i socijalni radnici strepe da će sektor propasti zbog nedostatka kadrova. Problemi su hitni i treba ih rešiti odmah.

Zato EPSU poziva kreatore politike i poslodavce da prepoznaju hitnost krize u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, da pregovaraju sa sindikatima o merama za obezbeđivanje adekvatnog nivoa osoblja zasnovanog na potrebama, osiguraju dovoljno javnog finansiranja i ulaganja kako bi se zdravstvenim i radnicima u socijalnom sektoru omogućilo da pruže visokokvalitetnu negu koja zadovoljava potrebe korisnika nege.

EPSU, takođe, traži pravedne plate, barem u skladu sa inflacijom, da se zdravlje i nega isključe iz svih mera štednje i da se promoviše socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje.

Ovo je ključno, ne samo za poboljšanje radnih uslova, već i da se obezbedi kvalitetna nega, usredsređena na pacijenta.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar