Ovogodišnji laureati Saveza:Ranka Mišić, Dragiša Golubović i Dragan Ilić

Povodom Dana Saveza samostalnih sindikata Srbije, na Svečanoj sednici, održanoj danas u beogradskoj Dvorani doma sindikata, dodeljena su najviša priznanje koja se daju pojedincima i organizacijama za postignute izuzetne rezultate u afirmaciji uloge i doprinos razvoju Saveza.
Ovogodišnji dobitnici priznanja su Ranka Mišić, predsednica Saveza sindikata Republike Srpske, Dragiša Golubović, predsednik Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije i Dragan Ilić, predsednik Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zastava oružje.
RANKA MIŠIĆ, predsednica Saveza sindikata Republike Srpske i dugogodišnja sindikalna aktivistkinja, predstavlja simbol otpora i hrabrosti, ne samo u svojoj zemlji, već i u regionu.
Ona je doprinela razvoju socijalnog dijaloga i afirmisanju uloge sindikalnog pokreta i jačanju saradnje sindikata na prostoru bivše Jugoslavije i stvaranju humanijeg društva u regionu.
Njena upornost da se po svaku cenu čuje glas radnika podstiče i ostale sindikate da nastave bespoštednu borbu za bolje sutra.
Ova nastavnica srpskog jezika i književnosti se u borbu za prava radnika upustila sasvim slučajno, kada je od direktora zatražila svojih sedam zarađenih, a ne isplaćenih plata.
Zalaganje za svoju zaradu je od tog trenutka preraslo u tešku i neizvesnu borbu za plate za svakog radnika, svako radno mesto i pravdu.
Prvo kao predvodnik prosvetnih radnika Banjaluke, koji su kasnije, predvođeni Rankom Mišić, formirali sindikalni pokret u sektoru obrazovanja, da bi ubrzo nakon toga bio osnovan prvi granski sindikat u Republici Srpskoj – Sindikat obrazovanja, nauke i kulture, koji je Ranka predvodila u dva mandata.
Zajedno sa svojim kolegama organizovala je veliki broj štrajkova, a borbu za dostojanstvo i prava radnika nastavila je na funkciji predsednice Saveza sindikata Republike Srpske, na koju je izabrana 2005. godine.
Dok je vodila Sindikat obrazovanja, Ranka Mišić je uspostavila regionalnu saradnju sa sindikatima regiona u cilju solidarnosti i razmene iskustava.
Sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, koji joj je bio uzor u radu, uspostavljena je prva saradnja, koja je rezultirala potpisanim Sporazumom i održavanjem zajedničkih sednica dva predsedništva.
Ranka Mišić je dala veliki doprinos i u formiranju Regionalnog saveta sindikata „Solidarnost“.
Posebno je važan dokument koji je usvojen u Republici Srpskoj, koji i danas predstavlja okosnicu u radu tog saveta, a tiče se razmene iskustava, uzajamne podrške i predloga sindikalnih politika koje su važne za sve radnike.
DRAGIŠA GOLUBOVIĆ GOLUB postiže višedecenijske izuzetne rezultate u ostvarivanju i zaštiti ekonomskog i socijalnog položaja estradnih umetnika i izvođača Srbije, razvoju socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, zaključivanju kolektivnih ugovora, a posebno na prijemu i organizovanju novih članova i afirmisanju uloge Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Od 1990. godine, kada je sa saradnicima osnovao Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije, neprekidno doprinosi poboljšanju ekonomskog, socijalnog i ukupnog društvenog položaja članstva.
Njegovu energičnost, znanje i sposobnost da artikuliše probleme i interese zaposlenih u toj delatnosti prepoznalo je članstvo koje ga već 33 godine bira za predsednika tog sindikata, ali i šira društvena zajednica i javnost, koja aktivnosti u oblasti estradno-muzičke delatnosti poistovećuje sa Dragišom Golubovićem.
Aktivnosti na izradi posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu urodile su plodom već posle nekoliko godina od osnivanja Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije. Tako je Golubović 1997. godine, s predstavnicima Privredne komore Srbije, potpisao prvi kolektivni ugovor kojim su regulisana međusobna prava i obaveze estradno muzičkih umetnika i izvođača i poslodavaca koji su ih radno angažovali.
Kontinuitet u zaključivanju kolektivnih ugovora od tada se do današnjih dana nastavlja i predstavlja jedan od retkih primera uspešnog socijalnog dijaloga u privatnom sektoru, čime su estradno-muzički umetnici i izvođači uspeli, ne samo da zaštite svoja prava, već da ih iz godine u godinu unapređuju i poboljšavaju.
I, uprkos u poslednje vreme sveprisutnom trendu derogiranja kolektivnih ugovora uopšte, Vlada Srbije na svake tri godine donosi odluku o proširenom dejstvu posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu.
U stalnom fokusu ovog sindikata i ličnom angažovanju Dragiše Golubovića su i aktivnosti na inicijativama za izmene i dopune Zakona o radu, Zakona o kulturi i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, koji doprinose poboljšanju ekonomskog i socijalnog položaja članova sindikata.
To je posebno došlo do izražaja u periodu pandemije, kada su, uz lično angažovanje Golubovića i pomoć Saveza, svi estradno muzički umetnici i izvođači koji samostalno obavljaju ovu delatnost dobili finansijsku pomoć od države u uslovima kada nisu mogli da nastupaju i da ostvaruju prihode.
Pored redovnih aktivnosti, Samostalni sindikat estradnih umetnika i izvođača Srbije je, u saradnji s gradskim i opštinskim većima Saveza samostalnih sindikata Srbije, organizovao najveću humanitarnu akciju u istoriji estrade pod nazivom „Pesmom za lek”. Od koncerata, koji su od 1992. do 1995. godine organizovani u 25 gradova širom zemlje, prikupljeno je sredstava u vrednosti od milion nemačkih maraka, koja su upotrebljena za kupovinu lekova i medicinske opreme za zdravstvene ustanove u tim gradovima.
Dragiša Golubović i sindikat na čijem je čelu, zajedno sa Savezom estradno-muzičkih umetnika Srbije i pod stalnim pokroviteljstvom Saveza samostalnih sindikata Srbije, od 2018. svake godine uspešno organizuju Sabor narodne muzike Srbije, koji je postao prepoznatljiva i najznačajnija manifestacija koja neguje i promoviše tradicionalni narodni melos naše zemlje.
Jedan od simbola radničke borbe je DRAGAN ILIĆ, predsednik Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zastava oružje.
Davno je ovaj dugogodišnji prekaljeni zaštitnik interesa radnika, ali i fabrike u kojoj radi, prevazišao okvire svoje firme i grada za koje živi i bori se.
Nema većeg i ozbiljnijeg protesta i štrajka u Kragujevcu i Srbiji u kojem nije bio učesnik ili predvodnik, što kao predsednik svoje organizacije i Štrajkačkog odbora ili kao učesnik brojnih manfestacija Saveza samostalnih sindikata Srbije, koje je podržavao sa više stotina svojih saboraca.
Od 1977. godine, kada se zapošljava u fabrici, počinje njegov sindikalni rad, prvo kao član, da bi u tri mandata bio biran za predsednika Sindikalne organizacije Zastava oružje, koja je, kao i njen lider, dobitnik priznanja za najbolju sindikalnu organizaciju Saveza samostalnog sindikata Srbije za 2014. godinu.
Ilić je potpisnik i dva kolektivna ugovora u svom preduzeću.
Članstvo u brojnim većima i odborima ga dodatno obavezuje – u Veću Saveza samostalnih sindikata Srbije i Veću Kragujevca, Gradskom odboru metalaca Kragujevca i Regionu Centralna Srbija.
U više navrata je biran za člana Upravnog i Nadzornog odbora fabrike ispred zaposlenih, a od 2016. godine je zastupnik društvenog kapitala u Skupštini Zastava oružje.
Tokom sindikalnog rada pratile su ga i teškoće, koje bi mnoge njegove saborce zaustavile na tom putu, ali ne i Ilića.
Suspenzije i otkaz ugovora o radu, krivične prijave i brojna suđenja nisu ga omele, već samo ojačale da nastavi svoj trnoviti sindikalni put.
Predsednik Orbović je dobitnicima uručio priznanja Saveza, a u ime laureata se zahvalila Ranka Mišić.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar