Međunarodna konfederacija sindikata podržava zahtev sindikata u Severnoj Makedoniji da vlada mora odustati od opasnih izmena i dopuna u Zakonu o radu

Dana 8. maja, vlada je dostavila Parlamentu Severne Makedonije predlog izmena i dopuna na zakon o radu, sa namerom da se one usvoje u skraćenom postupku. Ako bi se usvojile ove izmene i dopune, zakon bi omogućio poslodavcima da povećaju broj radnih sati na 60 ili čak 72 radna sata sedmično u okviru svih sedam dana u sedmici.

Sumnja se da su strani akteri iz privatnog sektora izvršili pritisak na vladu da predloži ove izmene i dopune, koje su u suprotnosti sa međunarodnim standardima rada.

Sindikati su zabrinuti da bi ove izmene i dopune povećale rizik od nezgoda, povreda i smrtnih slučajeva na radu, ugrozile zahtev Severne Makedonije za članstvom u EU, jer su predlozi u suprotnosti sa EU Direktivom o radnom vremenu. Naročito bi pogodile radnike u sektoru građevinarstva, koji se već sada suočavaju sa ekstremnim uslovima rada uzrokovanim klimatskim promenama.

„Reforme radnog zakonodavstva su već nekoliko godina bile na dnevnom redu socijalnih partnera, ali nedavni koraci vlade su jasan znak odstupanja od njihovih očekivanja i principa socijalnog dijaloga.
Male plate, eksploatatorski model koji promoviše Severna Makedonija rezultirali su masovnim egzodusom radnika iz zemlje. Ali, umesto da radi na poboljšanju uslova rada i promociji dostojanstvenih plata, vlada nastoji da legalizuje eksploatatorsko radno okruženje.
Međunarodna organizacija rada naglašava važnost osmosatnog radnog dana u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Vlada Severne Makedonije ima obavezu da podrži ovaj standard i da odmah povuče sa dnevnog reda ovaj opasan zakon.
Zatim, mora ponovno pokrenuti svrsishodan socijalni dijalog sa sindikatima i drugim socijalnim partnerima u okviru koga će se raditi na reviziji radnog zakonodavstva koje poštuje međunarodne i evropske standarde“- izjavio je vršilac dužnosti generalnog sekretara Međunarodne konfederacije sindikata, Luk Triangl.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar