Ponovo ignorisani socijalni partneri, još jedan zakon ide u proceduru bez učešća sindikata

Savez samostalnih sindikata Srbije, obavešten je mailom 17.08.2023. godine da tog dana počinje Javna rasprava o Nacrtu zakona o radnim praksama koja će trajati do 19.09.2023. godine.
Predstavnici SSSS, od marta 2023. godine do danas, nisu pozvani da učestvuju na sastancima Radne grupe za radne prakse, tako da nemamo informaciju koliko je ukupno održano sastanaka i šta se na njima razgovaralo.
S obzirom da se radi o zakonu koji se odnosi na rad i da je SSSS kao reprezentativni sindikat izuzet iz tih ključnih rasprava, Savez je uputio dopis Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja i Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije, napominjući da takva greška nije smela da se dozvoli i da se reprezentativnni socijalni partneri moraju uvažavati, kako po domaćem zakonodavstvu, tako i prema osnovnim konvencijama MOR-a, na koje se Republika Srbija obavezala. Prilog: dopis Ministarstvu i SES-u, Nacrt zakona o radnoj praksi

Related Articles

Responses

Ostavite komentar