Na Međunarodni dan migranata: Sindikati traže poštovanje osnovih prava i Sloboda svih migranata

Nacionalni sindikati u svetu, na čelu sa Međunarodnom konfederacijom sindikata, na Međunarodni dan migranata – 18. decembar, zahtevaju poštovanje osnovnih prava i sloboda svih migranata.
S obzirom na veliku migraciju u celom svetu, koja je u stalnom porastu, sindikati ističu da ta pojava može dati pozitivan doprinos razvoju u zemljama porekla i zemljama odredišta, pod uslovom da je podržana pravom politikom.
„Globalni sindikalni pokret stoji uz radnike migrante. Za sindikate radnik je radnik, bez obzira na migracioni status. Zato zahtevamo novi društveni ugovor za stvaranje inkluzivnijih društava i ekonomija, uključujući upravljanje migracijama zasnovano na pravima koja se osmišljavaju, sprovode i nadgledaju kroz socijalni dijalog”. “Sindikati su ključni u zaštiti prava radnika migranata, poboljšanju uslova rada kroz kolektivno pregovaranje i izgradnji upravljanja migracijama zasnovanoj na pravima kroz socijalni dijalog”, izjavio je Luk Triangl, generalni sekretar MKS.
Zato sindikati od vlada traže da standarde rada, kao što su sloboda udruživanja i prava na kolektivno pregovaranje, postavei u centar sistema koji regulišu migraciju i da poštuju Deklaraciju MOR-a o osnovnim principima i pravima na radu, da povećaju redovne puteve migracije, uz puna prava radnika i nediskriminaciju.
Takođe se zahteva da se osigura efikasan pristup pravdi za radnike migrante, da se uklone prepreke pristupu socijalnoj sigurnosti i osigura jednak tretman državljana i radnika migranata od strane sistema socijalnog osiguranja, da se implementira univerzalna minimalna plata za život I da se, kroz socijalni dijalog, ostvari uzajamno priznavanje veština i kvalifikacija u zemljama porekla i odredišta.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar