Unapređena prava zaposlenih u ustanovama kulture

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka kulture Maja Gojković i predstavnici reprezentativnih sindikata u kulturi potpisali su izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Gojković je Ugovor potpisala sa Draganom Đorđević predsednicom Samostalnog sindikata kulture Srbije i Tatjanom Brebanović po ovlašćenju za Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost”, a potpisanim Aneksom i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora unapređena su prava zaposlenih u ustanovama kulture.

Istovremeno je potpisan i Sporazum o unapređenju materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u ustanovama kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, koji predviđa formiranje međuresorne radne grupe za razmatranje najznačajnijih pitanja u vezi sa radno-pravnim položajem zaposlenih u ustanovama kulture.

To znači da će predstavnici reprezentativnih sindikata u kulturi biti uključeni u rad radne grupe, učestvovati u analizi važećih propisa, predlagati sa predstavnicima Ministarstva kulture izmenu koeficijenata utvrđenih Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama u delu koji se odnosi na kulturu kao i na drugim predlozima značajnim za položaj zaposlenih u ustanovama kulture.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar