Počela sa radom Mreža sindikata Centralne Evrope

Na inicijativu Saveza sindikata Austrije (OGB), osnovana je Mreža sindikata Centralne Evrope (CETUN) koja okuplja sindikate iz Austrije, Hrvatske, Češke, Mađarske, Lihtenštajna, Srbije, Slovačke, Slovenije i Švajcarske. Projekat CETUN, kao regionalna mreža sindikata članica Evropske konfederacije sindikata, osnovan je po uzoru na mrežu nordijskih sindikata i ima za cilj da izgradi, poboljša i ojača kapacitete sindikata u Centralnoj Evropi. Takođe, projekat CETUN ima za cilj da podstakne veću saradnju i koordinaciju među svojim članicama, kao i da promoviše zajedničke teme na nivou Evropske unije – mobilnost radne snage, digitalizaciju, socijalnu zaštitu, pravedne uslove rada i zelenu tranziciju. Sve aktivnosti mreže finansiraće Evropska unija. Pokretanje samog projekta obeleženo je 26. marta ove godine u stalnom predstavništvu Austrije u Briselu, gde su domaćini skupa Savez sindikata Austrije (OGB) i Radnička komora Austrije (AK EVROPA) organizovali prvi sastanak mreže sa fokusom na politiku proširenja EU, na temu „Vreme je za socijalnu integraciju – Kako izgraditi socijalni dijalog na Zapadnom Balkanu.“ Sastanku su prisustvovali i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije. Skup je otvoren video porukom Volfganga Kacijana, predsednika Evropske konfederacije sindikata i predsednika Saveza sindikata Austrije. Panelisti u diskusiji bili su: Čedanka Andrić, predsednica UGS NEZAVISNOST, Oliver Ropke, predsednik Evropskog ekonomsko- socijalnog komiteta, Tomas Oberrajter, stalni predstavnik Austrije u EU i Nikolas Šmit, Evropski komesar za rad i socijalna prava. Diskusija je bila usmerena u pravcu iznalaženja ideja za jaču socijalnu dimenziju politike proširenja EU – što predstavlja ključni motiv za formiranje ove regionalne mreže. Tom prilikom, na inicijativu Saveza sindikata Mađarske (MASZSZ) usvojena je Rezolucija o efikasnom transponovanju Direktive EU o minimalnim zaradama u svim članicama EU.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar