MKS upozorava na urušavanje demokratskih prava radnika

Ovogodišnji Indeks globalnih prava Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) predstavlja jasan i hitan poziv na buđenje svesti zbog urušavanja demokratskih vrednosti i osnovnih prava.

„Već 11 godina Indeks prati brz pad radničkih prava u svim regionima sveta. Radnici su srce demokratije, a njihovo pravo da budu saslušani je ključno za zdravlje i održivost demokratskih sistema. Kada se krše njihova prava, napada se i sama demokratija. Demokratija, sindikati i radnička prava idu zajedno; jednostavno ne možete imati jedno bez drugog”, izjavio je generalni sekretar Luk Triangl.

MKS Globalni indeks prava je sveobuhvatan pregled prava radnika u zakonu koji rangira 151 zemlju u odnosu na listu od 97 indikatora izvedenih iz konvencija i sudske prakse MOR i kao takav je jedina baza podataka te vrste.

On ocenjuje zemlje na skali od 1 do 5+ na osnovu stepena poštovanja prava radnika.

Prekršaji se evidentiraju svake godine od aprila do marta.

Deset najgorih zemalja za zaposlene u svetu su: Bangladeš, Belorusija, Ekvador, Egipat, Esvatini, Gvatemala, Mijanmar, Filipini, Tunis i Turska.

Dvadeset i dva sindikalca su ubijena u šest zemalja: Bangladešu, Kolumbiji, Gvatemali, Hondurasu, Filipinima i Republici Koreji.

Zbog urušavanja vladavine prava uslovi su toliko loši u 12 zemalja da su ocenjeni sa 5+.

Samo dve zemlje su zabeležile poboljšanje svog rejtinga u 2024. godini: Rumunija se pomerila sa 4 na 3, a Brazil sada ima ocenu 4, što je poboljšanje u odnosu na 5 prošle godine.

Trinaest zemalja ima lošiji rejting: Kostarika, Finska, Izrael, Kirgistan, Madagaskar, Meksiko, Nigerija, Katar, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Sudan, Švajcarska.

Podaci pokazuju da je 87% zemalja prekršilo pravo na štrajk, 79% zemalja je prekršilo pravo na kolektivno pregovaranje, 75% zemalja isključilo je radnike iz prava na osnivanje ili učlanjenje u sindikat, 74% zemalja ometalo je registraciju sindikata, u65% zemalja radnici nisu imali ili im je bio ograničen pristup pravdi, 43% zemalja ograničilo je slobodu govora i okupljanja, radnici su uhapšeni i pritvoreni u 74 zemlje, radnici su doživeli nasilje u 44 zemlje.

Evropa ima prosečnu ocenu od 2,73, što je pad sa 2,56 u 2023. godini, nastavljajući naglo pogoršanje sa 1,84 u 2014. – najveći pad zabeležen u bilo kom regionu u svetu u poslednjih 10 godina.

Najgori region na svetu za zaposlene su Bliski istok i Severna Afrika, sa prosečnom ocenom 4,74, lošijom od 4,53 koju je dobio 2023. godine, i ocenom 4,25 koju je imao 2014.

Prava na kolektivno pregovaranje, na učlanjenje u sindikat i registraciju sindikata prekršile su sve zemlje u regionu.

„Uprkos nekoliko skromnih poboljšanja, opšta slika pokazuje nemilosrdni napad na građanske slobode, prava radnika i interese radnih ljudi. Indeks priča o hrabrim radnicima i sindikalcima koji se suočavaju sa teškim opasnostima kako bi poboljšali živote svojih kolega i odbranili demokratska prava. Ovo dolazi u pozadini kontinuirane, razorne krize troškova života, tehnoloških poremećaja koji brzo menjaju svet rada i sukoba na globalnom nivou gde se radnici suočavaju sa katastrofalnim posledicama rata”.

“Istinski demokratski pokret je jedina mogućnost da se ovi trendovi mogu rešiti na održiv način. Pokret koji prelazi granice i sektore, uzraste i pol, rase i religije i ima moć, prisustvo i odgovornost da promeni odnos snaga na svakom radnom mestu, zemlji i globalnoj instituciji. Sindikati su taj pokret”, zaključuje Triangl.

“Objavljivanjem Indeksa za 2024. godinu, u godini kada treba da glasa četiri milijarde ljudi, kampanja MKS-a “Za demokratiju” ima za cilj da odbrani demokratiju od desnice, da je ojača na radnom mestu, u društvu i na globalnom nivou. Mi smo najveći praktičari i branioci i borci za demokratske vrednosti koje svakodnevno primenjujemo da bismo stvorili pravedniji i bezbedniji svet za sve. Naš rad je sada ključan više nego ikada”, naglašava generalni sekretar MKS.

Indeks globalnih prava ITUC za 2024. biće objavljen danas, tokom Međunarodne konferencije rada u Ženevi.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar