Međunarodna zajednica se obavezala da će do 2025. iskoreniti dečiji rad

Na marginama 112. zasedanja Međunarodne organizacije rada održan je sastanak na visokom nivou, posvećen proslavi 25 godina od usvajanja Konvencije MOR 182.

Konvencija MOR o najgorim oblicima dečijeg rada iz 1999 (br.182) je prva konvencija koja je 2020 univerzalno ratifikovana.

Iako su arapske države ratifikovale mnoštvo međunarodnih konvencija i usvojile nacionalne programe za borbu protiv dečijeg rada i zaštitu njihovih prava, i dalje su prisutni negativni indikatori, rastuće siromaštvo i sve veće podele u društvu koje utiču na povećani rad dece i eroziju njihovih fundamentalnih prava.

Kako ističe Izvršni sekretar arapske konfederacije sindikata, Hind Ben Amar, postoji direktna veza između siromaštva i dečijeg rada. Postoje velike razlike u razvoju urbanih i marginalizovanih oblasti u arapskim zemljama i te razlike traju više od 30 godina, što rezultira nedostatkom prilika za kvalitetno obrazovanje, ekonomski i socijalni napredak.

Naročito treba obratiti pažnju na sve veće migracije dece iz Severne Afrike, gde siromaštvo i nerazvijenost teraju decu da plove do obala Italije i Španije. Ratovi su, takođe, uzrok povećanog dečijeg rada.

Prema izveštaju Međunarodne organizacije rada, dečiji rad je skoncentrisan na oblasti zahvaćene oružanim sukobima, gde su deca primorana da nose oružje i učestvuju u bitkama. U Siriji i Jemenu, interne migracije i pogoršanje uslova života usled rata doveli su do zapošljavanja na hiljade dece u sektoru poljoprivrede, čime se deca izlažu riziku od slepila, astme i infekcija kože.

Različite međunarodne konvencije klasifikuju dečiji rad kao ozbiljno kršenje ljudskih prava, dok je potrebno uložiti ogromne napore da se takva praksa eliminiše.

Prema cilju održivog razvoja 8.7, međunarodna zajednica se obavezala da će dečiji rad iskoreniti do 2025. Stoga, na pragu smo ključne godine akcije i nadamo se da će zajednički napori i efektivna saradnja socijalnih aktera dovesti do ostvarenja cilja.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar