ЗАКОН О ШТРАЈКУ

ЗАКОН О ШТРАЈКУ     Члан 1.   Овим законом уређује се поступак организованог прекида рада у коме радници могу остварити заштиту професионалних, економских и…

ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О РАДУ “Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/141   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 1.  Предмет Члан 1. Права, обавезе и одговорности из…