SVEČANA SEDNICA VSSSS: MLADI U SINDIKATU

Na 109. godinu Saveza samostalnih sindikata Srbije, održana je svečana sednica. Po prvi put, grupa mladih članova SSSS prisustvovala je sednici najvišeg organa SSSS.
Kratka prezentacija pripremljena na osnovu istoimenog istraživanja sprovedenog u organizaciji Sekcije mladih SSSS, SOLIDAR Suisse / Swiss Labour Assistance i Fondacije Fridrih Ebert –pozdravljena je velikim aplauzom i ocenama sindikalnih funcionera da su mladi jedan od budućih stubova organizacije. Mladi su dobili potvrdu da su se svojim dosadašnjim radom dokazali, da su neizostavni deo sindikalnog rada i aktivizma, i uverenja da će imati snažnu i konkretnu podršku.
Pored preporuka sadržanih u samom istraživanju, mladi sindikalci su izašli i sa drugim konkretnim predlozima o većem učešću i zastupanju interesa mladih u Srbiji. U narednom periodu predstoji afirmacija rada sekcija mladih, i njihov dalji razvoj i širenje.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar