OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI U SRBIJI (2007-2012) – ANALIZA

Društveno-ekonomsku stvarnost u Republici Srbiji već godinama, pored ostalog: sve viša stopa nezaposlenosti, sve niža stopa zaposlenosti, visoka stopa inflacije, visok procenat učešća sive ekonomije, velika nelikvidnost privrednih subjekata, nezavršena i praćena brojnim slabostima privatizacija, visok iznos spoljnog duga, visok nivo korupcije, visok procenat siromašnog stanovništva, i drugo.
Pomenute karakteristike u velikoj meri negativno se odražavaju na materijalni i socijalni položaj zaposlenih i njihovih porodica. Privrednu i socijalnu situaciju u Srbiji najbolje oslikava činjenica da je njen bruto-društveni proizvod na nivou od oko 65 odsto onog iz 1986. godine, da je broj nezaposlenih oko 760.000 i da ima blizu milion građana koji žive ispod apsolutne linije siromaštva.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar