NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BUDŽETU ZA 2011.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]KOJIM SE USKRAĆUJU PRIMANJA UTVRĐENA KOLEKTIVNIM UGOVORIMA

Na žalost, zakonodavac se, kao i nebrojano puta do sada, nije obazirao na odredbe Ustava, kada je reč o Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu. I za ovu godinu, uvedena je zabrana isplate, direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta, određenih primanja koji su utvrđena kolektivnim ugovorima.
Međutim, takvo postupanje zakonodavca odredba nije u skladu sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada br. 98 o pravima radnika na organizovanje i na kolektivne pregovore (Ratifikacioni akt objavljen je u „Službenom listu“ FNRJ“ br. 11/58). Isto tako, navedena odredba Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu nije u skladu sa odredbom člana 82. stav 3. Ustava Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 98/2006), kojom je propisano da se uticaj tržišne privrede na socijalni i ekonomski položaj zaposlenih usklađuje kroz socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca.[/vc_column_text][vc_btn title=”Opširnije” style=”3d” shape=”rounded” color=”primary” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fas fa-book” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.sindikat.rs%2Fpravo_files%2Fopsirnije_pdf%2Fneustavnost_budzet_stavovi.pdf”][/vc_column][/vc_row]

Related Articles

Responses

Ostavite komentar