NOVA SINDIKALNA MREŽA MLADIH – MEYTUN

U aprilu u Ljubljani je održan sastanak nove-stare mreže mladih sindikalaca – MEYTUN (Mediteransko-Evropska sindikalna mreža mladih). Sastanku je prisustvovalo 15 sindikalaca iz 11 zemalja i direktor FES-a za Centralnu i Istočnu Evropu, Matijas Veber, uz čiju podršku je održan skup. Sekciju mladih SSSS predstavljala je predsednica Ružica Grabovac.
Razlozi pokretanja ove mreže su brojni, i zajednički za mlade u obodnim evropskim državama: rešavanje izazova koji potiču od visoke nezaposlenosti mladih, prekarnih uslova rada, niske stope sindikalizovanosti mladih i još niže predstavljenosti u sindikalnim organima, razmeni znanja i iskustava i uspostavljanje poverenja u sindikate.
Mreža je zapravo osnovana 2016. godine, međutim zbog nedostatka finansijske podrške i organizacionih poteškoća nije zaživela. U Ljubljani je stoga usvojen plan rada uz podelu zaduženja svim učesnicima i dogovoren drugi sastanak u oktobru ove godine. Do tada biće pripremljen projekat na temu “Nezaposlenost mladih i prekarni uslovi rada”, kao i apliciranje EU fondovima za održivost rada MEYTUN mreže.
Za glavnog koordinatora mreže izabran je Grejem Sanson sa Malte, dok još tri koordinatora pomažu rad u tri subregiona (francuski, latinski i mediteranski). Mreža će nastojati da obezbedi predstavljenost Mediteranskog regiona u narednom izbornom mandatu Komiteta mladih Evropske konfederacija sindikata.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar