MLADI EKS U AKCIJI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA

U Briselu 1.jula održan je sastanak Komiteta mladih EKS-a. Na skupu je bilo 29 mladih i novoizabrani konfederalni sekretar zadužen za mlade, Ludovik Vet. Sekciju mladih SSSS predstavljala je predsednica Grabovac Ružica.
Sastanak je počeo rezimiranjem ishoda nedavno održanog Kongresa EKS. Predsednica Komiteta mladih EKS Viktorija Pap Nagi izvestila je da će se povodom akcije “23% do 2023.”, biti formirano radno telo koje će razmotriti zahteve mladih za većom zastupljenošću mladih na narednom Kongresu.
Razgovaralo se i o migracijama, problemima mladih i njihovim pravima, i ulozi u socijalnom dijalogu. Ove godine, Komitet mladih je fokusiran na projekat ,,Uvođenje mladih radnika u Evropski stub socijalnih prava“. Ovaj projekat EKS istražuje položaj mladih u EU sa aspekta aktivnosti sindikata koje se preduzimaju radi integracije mladih ljudi na tržištu rada, sa posebnim osvrtom na mlade žene i mlade migrante. Cilj projekta je da se identifikuju dobre prakse sindikata na nacionalnom nivou i izradi set alata za efektivno uključivanje mladih u kolektivno pregovaranje, socijalni dijalog i strateške pristupe sindikata širom Evrope. Na osnovu rezultata istraživanja, Komitet mladih EKS će predložiti pan-evropsku strategiju za kolektivno pregovaranje za identifikovane podgrupe mladih. Naglašeno je da će EKS ubuduće snažnije promovisati celoživotno učenje, jer sada samo 10-ak posto radnika učestvuje u tim aktivnostima.
Poseban fokus ovog sastanka je bio na klimatskim promenama zbog sve veće zabrinutosti mladih širom Evrope, i sve glasnijih zahteva da se učine napori i zaustavi globalno zagrevanje. Tim povodom, Komitet mladih EKS je usvojio “Rezoluciju mladih o mobilizaciji za klimu” kojom se sindikati pozivaju da preuzmu lidersku ulogu u borbi za nultu emisiju ugljen-dioksida i pravedniji svet, kako najranjiviji i najsiromašniji ne bi trpeli posledice prirodnih katastrofa i zagađenja. Globalni dan za akciju – protest – je zakazan za 27. septembar.
Bilo je reči i o toku Evropske akademije mladih o budućnosti rada, u čijem radu učestvuju dve predstavnice Sekcije mladih SSSS. Do sada su izrađeni akcioni planovi učesnika u kojima su se aktivisti najviše fokusirali na teme organizovanja, edukacija i uključivanje novih ljudi u sindikat. Sprovešće se i anketa radi boljeg uvida u funkcionisanje struktura mladih u evropskim sindikatima. Krajem godine održaće se završni skup gde će biti predstavljene preporuke za poboljšanje statusa mladih na tržištu rada.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar