ODRŽAN SEMINAR ZA SEKCIJU MLADIH I SEKCIJU ŽENA SSSS

U Vrnjačkoj Banji 16. i 17.oktobra je u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i uz podršku Panevropskog regionalnog veća MKS i švedskog programa podrške sindikatima “Union to Union” održan prvi zajednički seminar dveju sekcija SSSS. Skup su otvorili predsednik SSSS Ljubisav Orbović, koordinatorka kancelarije MKS/PERC Enisa Vranac Salimović i predsednice Sekcije mladih i Sekcije žena SSSS.
Gospođa Vranac Salimović navela je dobar primer SSSS u radu sa mladima, odnosno potrebu da sindikalni pokret globalno stavi akcenat na angažovanje mladih.
Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je upoznao učesnike sa izbornim aktivnostima koje su u osnovnim sindikalnim organizacijama započete 1. oktobra, potom će se odvijati na teritoriji i u granskim sindikatima, da bi se u maju 2020. završile Kongresom SSSS. Predsednik Orbović istakao je potrebu mnogo većeg angažovanja kako žena tako i mladih i pozvao ih da se u što većem broju kandiduju u osnovnim sindikalnim organizacijama, i na drugim nivoima sindikalnog organizovanja.
Sledeća sesija seminara je bila posvećena nasilju nad ženama. Temu nasilja na radnom mestu predstavila je predsednica Sekcije žena Radmila Obrenović kroz prezentaciju o ulozi sindikata u zaštiti radnih i socijalnih prava žena. Važan momenat u kome će sindikati dodatno moći da pruže podršku je najnovija Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 190 o sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i uznemiravanja na radnom mestu. Mirjana Mitić iz Autonomnog ženskog centra govorila je o nasilju u porodici i pružanju podrške ženama žrtvama nasilja. Razvila se konstruktivna diskusija o mitovima i predrasudama u vezi sa nasilnicima i njihovim žrtvama.
Predsednica Sekcije mladih Ružica Grabovac govorila je o iskustvima sa Evropske akademije za mlade sindikalne lidere i o narednim aktivnostima Sekcije mladih SSSS u 2019. i 2020. godini.
Aleksandra Knežević iz Razvojnog centra za mlade predstavila je regionalni projekat “Prava u radu, rad na pravima” i pozvala je sindikate da razvijaju projektne kapacitete i saradnju. Nekoliko predstavnika Sekcije mladih SSSS koji su imali prilike da učestvuju u pomenutom projektu govorili su o neposrednim utiscima i znanju koje su stekli kroz učešće.
Na seminaru je usvojena značajna inicijativa mladih i žena – da članovi Predsedništva SSSS postanu i predsednici/predsednice ovih dveju sekcija. Predlog će biti dostavljen organima Saveza na razmatranje.
Skup je završen uspešno i u produktivnoj atmosferi, uz smernice za dalji rad, razvoj i saradnju sa partnerima.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar