ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA “PRAVA U RADU, RAD NA PRAVIMA”

aju i dostupnim mehanizmima zaštite. U realizaciji projekta učestvovali su predstavnici omladinskog, sindikalnog i obrazovnog sektora, među kojima i Sindikata uprave Srbije i Sekcije mladih SSSS.
Koordinatorka projekta Aleksandra Knežević objasnila je motivaciju za ovakav projekat. Razvojni centar za mlade radi na unapređenju radnog okruženja po meri mladog čoveka i želi da doprinese da mladi radnici ostanu u svojoj zemlji. Među rezultatima projekta su: analiza nivoa informisanosti mladih u zemljama regiona o pravima iz rada, 36 vršnjačkih edukatora obučenih za dalji prenos znanja i informacija drugim mladim ljudima u neposrednom okruženju, više od 40 radionica kojima je prisustvovalo preko 600 mladih, nekoliko informativnih video klipova sa odgovorima na najčešća pitanja mladih radnika.
Sadržajnu brošuru „Vodič kroz radna prava mladih, pojave koje ih ugrožavaju i dostupne mehanizme zaštite“ možete preuzeti ovde: https://www.flipsnack.com/AgencijaIDR/prava-u-radu-rad-na-pravima.html

Related Articles

Responses

Ostavite komentar