SEKCIJA MLADIH: PROGRAM „MOJA PRVA PLATA“ MORA DA UREDI RADNE ODNOSE

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije smatra da će Program za podsticaj zapošlјavanju „Moja prva plata“ imati dugoročno pozitivne efekte jedino ako obezbedi kvalitetne uslove za sticanje radnog iskustva i podstakne ili obaveže poslodavce da sa korisnicima nakon isteka Programa zasnuju radni odnos.
U suprotnom, država će privremeno zabeležiti mali pad nezaposlenosti, budžetski novac će biti potrošen, privreda će deo svojih troškova prebaciti na druge, a mladi će, nakon Programa, ponovo biti bez posla.
Sekcija, naravno, pozdravlјa nameru Vlade Srbije da ublaži udar krize izazvane pandemijom koronavirusa na društvo i privredu, posebno zbog činjenice da su mladi ranjiva grupa na tržištu rada, da je stopa nezaposlenosti mladih među najvišima u Evropi, da dugo traženje posla nepovolјno utiče na stečena znanja, kao i da se oni, bez pristojnih zarada, teško odlučuju na samostalan život i zasnivanje porodice.
Pored toga, veliki broj njih je obeshrabren u traženju posla, pa se ni ne prijavlјuje na Biro rada, a posebno zabrinjava konstantan broj onih koji odlaze iz zemlјe u potrazi za pristojnim radnim mestima i uslovima za život.
Zato je ova inicijativa države preko potrebna, ali Uredba mora pretrpeti izmene u cilјu uređenja radnih odnosa.
Naime, Uredba o programu podsticanja zapošlјavanja mladih „Moja prva plata“ nije doneta u skladu sa Zakonom o Socijalno-ekonomskom savetu (SES) RS, koji predviđa da SES razmatra pitanja politike zapošlјavanja, zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, i sva druga povezana pitanja. Uredba nije podneta SES-u na razmatranje, niti su socijalni partneri, sindikati i poslodavci imali prethodni uvid u nju.
Posledice brzopletog donošenja Uredbe su promovisanje neuređenih radnih odnosa od strane Vlade, Ministarstva rada, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Nacionalne službe za zapošlјavanje i Privredne komore Srbije.
Angažovanje korisnika programa putem Uredbe dovodi u pitanje:

  • zdravlјe i bezbednost korisnika Programa,
  • primanje naknade („prve plate“) za iznos daleko ispod minimalne zarade i porast radnika koji primaju zarade toliko niske da su na ili ispod granice siromaštva,
  • razvoj prekarnih – rizičnih radnih odnosa u kojima su radnici izrazito neravnopravni u odnosu na poslodavca.

Uredbu je neophodno proširiti u članu 4. tako da poslodavac korisniku Programa mora isplatiti razliku do iznosa minimalne zarade. Takođe, poslodavac korisniku mora obezbediti naknadu za topli obrok i prevoz. U suprotnom će radnik, korisnik Programa koji primi naknadu od 20.000 dinara na kraju meseca, ‘zaraditi’, uz najskromniju užinu, oko 15.000 dinara. Da li je to plata koju Vlada promoviše za svoje građane? Da li je iznos od 24.000 dinara iznos dovolјan za život u trenutku kada minimalna potrošačka korpa iznosi 37.714,50 dinara za mart?
U članu 5. uređivanje međusobnih prava i obaveza predviđeno je ugovorom. Neophodno je da se doda odredba da će Ugovor sadržavati maksimalan broj radnih sati dnevno i nedelјno za korisnika Programa, da predvidi trajanje obaveznog dnevnog i nedelјnog odmora, pravo na korišćenje bolovanja. Ugovori moraju obavezati poslodavca da korisniku Programa obezbedi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, naknadu troškova prevoza, naknadu troškova ishrane na radu. U nadi da će institucije uvažiti naše dobronamerne sugestije, Sekcija mladih SSSS predlaže da se, kroz socijalni dijalog, unapredi Program za zapošlјavanje mladih.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar