MLADI SSSS: IZAZOVI SE NE MOGU ZAUSTAVITI, TREBA TRAŽITI NAJBOLJA MOGUĆA REŠENJA

Pandemija korona virusa izazvala je tektonske poremećaje na tržištu rada, zbog čega su mnogi zaposleni primorani da rade od kuće, dok se u pojedinim fabrikama I onim preduzećima gde to nije bilo moguće javlja problem poštovanja mera bezbednosti I zdravlja na radu, kao I uloge sindikata u zaštiti onih koji rade “na daljinu”.
Zato su mladi u Savezu samostalnih sindikata Srbije (SSSS), svesni da se izazovi ne mogu zaustaviti, već da je potrebno tražiti najbolja moguća rešenja, izrazili spremnost da se još aktivnije uključe u borbu za bolji položaj mladih na tržištu rada.
To je zaključak dvodnevnog seminara, koji je tokom protekle nedelje u Beogradu organizovala Sekcija mladih SSSS, uz podršku Ulof Palme centra.
Ako ima izgleda da mogu da žive pristojno od svog rada, mladi će ostajati u Srbiji, poručio je predsednik SSSS Ljubisav Orbović, istakavši veliku ulogu sindikata u stvaranju tog povoljnog ambijenta, koji može da ostvari samo ako je sindikat jak, moćan I organizovan.
“Sindikati moraju reagovati na svim nivoima i za sva pitanja. Borba mora biti zajednička, na nivou svake delatnosti, svakog preduzeća, u svakoj opštini i gradu, jer ako se sa zahtevima ide jednom linijom – lako se blokira”, naglasio je Orbović.
U toku pandemije je u pogledu bezbednosti I zdravlja na radu bilo dosta problema, posebno u realnom sektoru, kazao je on, navevši kao posebno negativne primere fabrike “Jura” u Leskovcu, Rači i Nišu, u kojima pokušavamo da oformimo sindikalnu organizaciju, ali se menadžment tome suprotstavlja.
Te fabrike su, prema njegovim rečima, primer da se kontrola sprovodi mnogo teže bez sindikalnog prisustva, za razliku od preduzeća u kojima su sindikati organizovani, gde je i problema bilo u mnogo manjoj meri.
“U vezi sve zastupljenijeg rada od kuće, važno je razmotriti mnoga nova pitanja, poput plaćanja troškova za bezbednost i zdravlje na radu tokom takvog rada, uslova za rad od kuće, odgovarajućeg prostora za rad, određivanja i kontrolisanja radnog vremena, kao I utvrđivanja granica privatnog i poslovnog života u istom prostoru. Iako je izazova mnogo, neke pojave se ne mogu zaustaviti, već treba tražiti najbolja moguća rešenja. Za sindikate je važno kako radnike ‘na daljinu’ sindikalno organizovati, uključiti ih u rad sindikata, kako ih predstavljati i zastupati. S obzirom na to da u ovoj grupi radnika ima puno mladih koji nisu sindikalno organizovani, važno je za samu sindikalnu strukturu naći način da oni budu predstavljeni”, zaključio je predsednik Saveza.
Potpredsednica Veća SSSS, zadužena za praćenje rada mladih, Valentina Ilić, ukazala je da su zdravstvo I obrazovanje sektori koji su najviše pogođeni pandemijom, kao I da je u obrazovanja svega 10 odsto mlađih od 35 godina sindikalno organizovano, dok je 30 odsto članstva pred penzijom.
Nakon što je održala prezentaciju o organizovanju zaposlenih koji nisu članovi sindikata, ona je podsetila na značaj Rezolucije o obrazovanju, usvojenoj na ovogodišnjem Kongresu, a koja govori o organizovanju obrazovnih aktivnosti za članove SSSS radi unapređenja rada, kao i na ideju osnivanja centra za edukaciju SSSS.
Predsednica Sekcije mladih SSSS Ružica Grabovac Marković je, govoreći o dosadašnjim aktivnostima u vezi projekta koji podržava centar Ulof Palme, izdvojila Anketu o promenama u radu mladih u regionu bivše Jugoslavije tokom pandemije, čiji su rezultati obeležili Međunarodni dan mladih.
Povodom aktivnosti koje su bile predviđene do kraja godine, ona je navela da, zbog pandemije, posete školama radi informisanja učenika o sindikatima moraju biti odložene, ali da se zato moraju otvarati novi kanali za komunikaciju sa mladima.
Govoreći o promenama rada mladih tokom pandemije, stručna saradnica u SSSS Bojana Bijelović Bosanac je izvestila o rezultatima ankete mladih iz Srbije, koji svedoče o gašenju brojnih preduzeća, smanjivanju broja radnih sati, smanjivanju zarada, kao I neophodnosti dodatne zaštitite prava radnika “na daljinu”.
“Postojanje sindikata u preduzeću je kriterijum koji u nepredvidljivim vremenima pruža sigurnost i oslonac, te su mladi iz sindikalno organizovanih preduzeća pokazali da to značajno doprinosi njihovom miru i stabilnosti”, navela je ona kao još jedan od zaključaka ankete.
Sindikalno-obrazovni centar “Runo”, švedsku organizaciju i partnera na projektu, predstavila je, putem video-linka,. An-Mari Švarc, koordinator za saradnju, koja je izvestila o tipovima obuka i kurseva koji se mogu pohađati u tom centru, kako za prekvalifikaciju odraslih, tako i u sindikalnom radu.
Predsednik Sekcije mladih SSS Vojvodine Stefan Lopušina govorio je o aktivnostima na informisanju učenika u vojvođanskim srednjim školama o sindikatu i sadržaju tih predavanja.
“Veće interesovanje pokazuju mladi u srednjim školama, koji su, za razliku od gimnazija, bliži izlasku na tržište rada. Izazov kod pristupa školama je u procedurama za dobijanje odobrenja za ulaske, što se najčešće realizuje preko ličnih kontakata sa predmetnim profesorima, te je veoma važna saradnja sa Sindikatom obrazovanja. S obzirom na tekuću pandemiju i da posete nisu moguće, treba razmotriti mogućnosti za video-obraćanja ili putem digitalnih sredstava”, smatra Lopušina.
O potrebi da se glas mladih direktno čuje u društvu govorio je predsednik Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), Uroš Savić Kain, koji je istakao da se to nezavisno predstavničko telo mladih svakodnevno bori za njihov bolji položaj. On je naglasio da je pri KOMS-u osnovan i Savet mladih članova sindikata radi bolje saradnje sa organizacijama zaposlenih i zajedničkog zastupanja interesa mladih radnika.
Potpredsednik Veća SSSS Duško Vuković je rekao da tokom vanrednog stanja nisu uvaženi mnogi stavovi socijalnih partnera, već je Ministarstvo za rad jednostrano donosilo preporuke i uredbe vezane za zdraviji i bezbedniji ambijent.
Inspekcije rada su, zahvaljujući sindikatima I lokalnim kriznim štabovima, koji su upozoravali na potencijalna žarišta u nekim preduzećima I fabrikama, intervenisali tamo gde nisu poštovane mere zaštite od širenja zarazne bolesti, kazao je Vuković, dodavši da je zbog opstrukcije Unije poslodavaca Srbije, koja se pravdala da će im to povećati troškove, odlagano I usvajanje pravilnika o bezbednim i zdravim merama za rad.
“U javnom sektoru, izuzev kulture, granski kolektivni ugovori su anektirani u delu koji se odnosi na isplatu naknade u iznosu od 100 odsto tokom korone i izolacije. Sektori tekstila, prerađivački i saobraćaj pretrpeli su otpuštanja ograničenog broja do 10 odsto zaposlenih, kako bi zadržali subvencije za pomoć privredi”, precizirao je on.
Vuković je, uprkos najavama, izrazio sumnju da će iduće godine doći do izmena Zakona o radu, s obzirom na to da je mandat vlade ograničen.
Moguće je proširenje delokruga obuhvata Zakona o sezonskim poslovima, dodao je on I zaključio da je sindikatima, u svakom slučaju, potrebna ofanziva i spremnost za hvatanje u koštac sa izazovima

Related Articles

Responses

Ostavite komentar