MLADIMA OBEZBEDITI PERSPEKTIVU I SIGURNIJU POZICIJU NA TRŽIŠTU RADA

Usled društvene i ekonomske krize izazvane epidemijom zarazne bolesti COVID-19, stanje radnih prava se dodatno pogoršalo u odnosu na prošlu godinu, dok su posebno ugrožene pojedine profesije, a osetljive grupe na tržištu rada suočile su se sa novim problemima, kao i radnici zaposleni u neformalnom sektoru.
To je ukazano na godišnjoj konferenciji, pod nazivom ,,Rad i zaposlenost – šta nas čeka u 2021.”, koju je organizovala Fondacija centar za demokratiju.
Na online konferenciji, sa oko 100 učesnika, bili su prisutni i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Na skupu je rečeno da je u Srbiji više od 10 odsto zaposlenih siromašno, da je prekarni rad u porastu, a da su najugroženiji radnici postali još ugroženiji. Pored već postojećih problema, kriza je otvorila i brojna nova pitanja, koja mogu biti u narednoj godini od prelomnog uticaja na tržište rada, radna prava i zaposlenost. Novi oblici rada, posebno rad na daljinu, suočili su nas sa nepreciznim pravnim okvirom i novim izazovima za ostvarivanje radnih prava. Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu nametnula se kao prioritet za radnike na prvoj liniji rizika.
Tokom panela namenjenog mladima u Srbiji diskutovalo se o uključivanju mladih na tržištu rada u uslovima pandemije, primenjivosti modela dualnog obrazovanja, o programu “Moja prva plata”, online obrazovanju, itd.
Zajednički je konstatovano da je sitacija za mlade u Srbija vrlo teška i da je pod hitno potrebno razviti dodatne mehanizme koji će se isključivo bazirati na mlade, na njihov ostanak u zemlji, obezbeđivanje perspektive i sigurnije pozicije na tržištu rada, kao što je to učinila EU sa programom Garancija za mlade.
Ukazano je da svaka četvrta mlada osoba u Srbiji nije zaposlena ili se nalazi izvan formalnog/neformalnog obrazovanja, dok je to slučaj sa jednom od deset u EU. U Srbiji su ogromne razlike u razvijenosti između pojedinih sredina. To se naročito odražava na Jablanički okrug, koji je po statističkim podacima najnerazvijeni okrug u Srbiji. Ova ekonomska kriza produbiće razlike i biće najviše ispoljene na mladima. Program “Moja prva plata”, kao i dualno obrazovanje, predstavljaju dobre ideje i mehanizme da se pomogne mladima, ali nisu dovoljno dobro adaptirani za naše uslove i trenutnu situaciju.
U okviru projekta “Radna prava su naša prava” postoji i video koji je posvećen radnim pravima mladih i problemima sa kojima se suočavaju u potrazi za dobrim radnim mestom, zbog čega u velikom broju napuštaju Srbiju. Od onih koji ostaju, veliki broj se ne školuje niti radi jer aktivne mere zapošljavanja nisu dostupne svima. Potrebno je obrazovati mlade o njihovim radnim pravima, boriti se protiv partijskog zapošljavanja kroz otvorene konkurse i obezbediti im perspektivu.

Responses

Ostavite komentar