SINDIKAT KAO BREND

U Beogradu je 17. juna 2021. održana aktivnost na temu „Imidž sindikata u 21. veku“ na inicijativu Izvršnog odbora Sekcije mladih SSS.
Predsednik SSSS Orbović podelio je razmišljanja o izazovima za sindikalno delovanje u vreme kada se opstruira sindikalno organizovanje i delovanje izdvajanjem oblasti radnog zakonodavstva iz sistemskog okvira, osnivanjem ’žutih’ sindikalnih struktura, smanjenje broj radnika u nekadašnjim velikim sistemima i promenom vlasničke strukture u preduzećima. Smatra da će sindikati opstati i da se moraju menjati i prilagođavati savremenim prilikama jer bi njihov nestanak značio pojačanu eksploataciju radnika.
Kroz diskusiju koja je usledila Orbović je upoznao mlade da su stručne službe u SSS Srbije pripremile sindikalni nacrt novog Zakona o radu u susret najavljenim izmenama. Pozvao je mlade sindikalce da se pripremaju za izbore od nivoa osnovnih sindikalnih organizacija, te da budu borbeni, povezuju se i probijaju kroz sindikalne strukture. SSSS će podržati energiju i rad mladih sindikalaca intervjuima na sajtu www.sindikat.rs.
Sekretar Veća Beograda Željko Karalejić predstavio je različite aktivnosti kojima je SSS Beograda nedavno obeležio 120 godina delovanja. Ukazao je istovremeno na snage organizacije koje danas počivaju u infrastrukturi koja se ogleda u stručnim službama, istorijskom nasleđu, institucionalnim i međunarodnim kontaktima. Marko Perić, predsednik Sekcije mladih SSS Beograda kao glavnu ulogu Sekcije vidi promociju sindikata, posebno među mladima. Smatra da Sindikat mora imati strategiju i sredstva da se izgradi ‘brend’, da se poruke moraju definisati iznutra, kapacitetima sindikata, i da se poruke moraju slati savremenim kanalima komunikacije.
Predsednik Sindikata komunalaca Srbije Aleksandar Radojević izneo je iskustva u organizovanju sektora sa oko 90 000 radnika. Smatra da sindikati moraju biti više okrenuti radnicima i slušati njihov glas. Sve sindikalne aktivnosti imaju veliki potencijal za umrežavanje i treba povećati učešće žena i mladih u njima. Ističe značaj radničko-sportskih igara i Dan komunalne delatnosti.
U trećoj sesiji nacionalni koordinator MOR Jovan Protić obrazložio je da je pandemija koronavirusa postavila pred sindikate nove prepreke i ogolila postojeće izazove za sindikalno organizovanje. Među njima su novi oblici rada (digitalne platforme i pitanje da li su one poslodavci, ko uređuje uslove rada); globalni rast neformalne ekonomije; tehnološke promene i druge okolnosti koje utiču na sindikalizovanost. Međunarodna organizacija rada je u novoj publikaciji „Sindikati na prekretnici“ iznela četiri scenarija za budućnost sindikata od kojih samo jedna – revitalizacija – inovativnim taktikama i strategijama saradnje obezbeđuje opstanak.
Seminar je održan uz podršku „Ulof Palme“ Međunarodnog centra.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar