NA SEMINARU SEKCIJE O BUDUĆNOSTI MLADIH I RADA

Simbolično za kraj aktivnosti u 2021. godini, Izvršni odbor Sekcije mladih SSSS organizovao je seminar na temu budućnosti mladih i budućnosti rada u Srbiji.
Na početku ekspert Miodrag Pantović govorio je o migracijama stanovništva i radne snage iz i u Srbiju. Procesi starenja stanovništva usled emigracije i niskog nataliteta postavljaju izazov održivosti sistema socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranja – ko će brinuti o sve starijoj populaciji, koliko će iznositi penzije, i kako pravilno usmeravati mlade da ovde mogu da se ostvare? Migracije radne snage u Srbiji poslednjih nekoliko godina su poprimile drugačije dimenzije. Polako se smanjuje iseljavanje a sve više stranih radnika radi u Srbiji pogotovo u deficitarnim sektorima (građevina, niskogradnja, poljoprivreda i industrija). Migracije stranih radnika ne smeju ići na uštrb smanjivanja prava domaćih radnika, a stranim radnicima moraju biti garantovana prava i mehanizmi zaštite. Sindikati bi tu trebalo da imaju aktivnu ulogu pre svega kroz borbu da se radna prava ne smanjuju kroz eksploataciju niskoplaćenih stranih radnika. Smanjivanje i starenje radne snage u Srbiji će se nastaviti što će iziskivati sve veću potrebu za uvozom radne snage.
Sa druge strane paralelno se odvijaju izmene u radnom zakonodavstvu u kojima prevladava fleksibilnost radnih odnosa na štetu radnika i zaposlenih. Sindikalne strategije u budućnosti treba da obuhvate i one radnike koji po važećim zakonima ne mogu biti članovi a samim time su dodatno ugroženi i bez adekvatne pregovaračke snage, kapaciteta i umeća.
Pravnica u SSSS Nađa Gojović govorila je o savremenim tendencijama u radno-pravnoj materiji kao o procesu izvlačenja radnih i prava po osnovu rada (sigurnost zaposlenja, pristojnu platu, naknadu zarade u slučaju bolesti, mogućnost sindikalnog organizovanja, dostojanstven život i drugo). Posebno je istakla da je sve više oblika radnog angažovanja kojima se sve mlađi uzrasti uvode u svet rada.
Mogući pravac delovanja je iniciranje Zakona o radu iz ugla sindikata, pa je među prvim predlozima da se i radnici odnosno svi radno angažovani mogu sindikalno organizovati; precizirati pojmove „rad od kuće“ i ponovo uvesti „radno mesto“; inicirati procedure o informisanju i konsultovanju sindikata u preduzeću od strane poslodavca; veća i bolja zaštita sindikalnog predstavnika (inicijativa o izmeni člana 188 ZOR); vratiti prethodni način davanja proširenog dejstva kolektivnih ugovora (pre izmena ZOR iz 2014.); izjednačiti minimalnu zaradu sa minimalnom potrošačkom korpom, i drugo.
Predstavnici Centra za politike emancipacije, Vladimir Simović i Bojana Tamindžija, su iz ugla organizacije koja je podržala stavove sindikata u vezi sa tzv. Zakonom o sezoncima i pregovore o podizanju minimalne zarade, predstavili primere dobre prakse saradnje. Tokom 2021. godine vođena je zajednička kampanja sa reprezentativnim sindikatima „Diži minimalac!“ koja je značajno podigla vidljivost ovog pitanja. Predstavljena je međunarodna Clean clothes campaign o promovisanju dostojanstvenog rada u sektoru tekstila, i povezane akcije kojima se povećava svest kupaca i javnosti o uslovima rada u proizvodnji i u lancima snabdevanja. Posebno je važna regionalna Inicijativa za platu za život koja ukazuje u da radnici ne mogu živeti pa ni preživeti od minimalne zarade već je neophodno uvesti platu dovoljnu za (dostojanstven) život.

Drugog dana mladi članovi sindikata su kroz rad u grupama došli do ideja za realizaciju u 2022. godini sa fokusom na sindikalne kampanje i inicijative i predstavljanje sindikata i radnih prava mladima. Mladi sindikalni aktivisti su pokazali zavidnu energiju i ideje u promovisanju sindikalizma i radnih prava.
Seminar je deo projekta SSSS „Jačanje Sekcije mladih“ koji podržava Međunarodni centar Ulof Palme.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar