NOVI USLOVI PENZIONISANJA OD 1. JANUARA

Žene koje ovih dana broje dane do odlaska u penziju od Nove godine moraće da ispune novi uslov. Naime, od 1. januara pooštravaju se uslovi za odlazak u starosnu penziju za žene. Granica se pomera za dva meseca, pa će za žene novi uslov biti navršene 63 godine i četiri meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Osim ovog osnova za starosnu penziju, prema navodima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, osiguranici oba pola mogu pravo na penziju da ostvare sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar