REALIZACIJOM PRVOG SEMINARA, POČELA SA RADOM SINDIKALNA AKADEMIJA SSSS

Danas je zvanično počela sa radom Sindikalna akademija Saveza samostalnih sindikata Srbije realizacijom prvog seminara, na kojem su učestvovali predstavnici sekcija mladih i žena Saveza.

Na seminaru se govorilo o značaju i unapređenju socijalnog dijaloga, postupcima i fazama kolektivnog pregovaranja i ugovaranju zarada i ostalih primanja u kolektivim ugovorima, kao i uticaju pandemije na tržište rada i materijalni i socijalni položaj zaposlenih u Srbiji.

Govoreći o ovim važnim temama, stručni saradnici iz Saveza su navodili i normativne okvire i primere iz prakse, dok su polaznici ukazivali na njihova iskustva i postavljali pitanja od značaja za dalji sindikalni rad.

Budući da je reč o prvom seminaru u okviru Sindikalne akademije, učesnike je pozdravio sekretar Veća SSSS Zoran Mihajlović, upoznavši ih sa ciljem i značajem Projekta. On im je sugerisao da se na pravi način informišu o stanju privrede i ekonomije u našoj zemlji, da saznaju više o načinima i alatima sindikalne borbe, sa ciljem da u svojim sredinama i organizacijama utiču na bolji materijalni i socijalni položaj zaposlenih. Mihajlović je pozvao mlade i žene da se što više edukuju i ohrabre da učestvuju u odlučivanju u svojim organizacijama i Savezu.

Seminar, na kojem je učestvovalo 26 polaznika, organizovan je u okviru Sindikalne akademije koja je deo projekta koji Savez samostalnih sindikata Srbije realizuje u saradnji sa Evropskom konfederacijom sindikata i uz finansijsku podršku Evropske unije.

U sklopu Akademije biće organizovano osam edukativnih seminara u gradovima širom Srbije, koji imaju za cilj jačanje kapaciteta organizacije i njenih članova za delovanje u novonastalim okolnostima.

Ovaj veliki i jedinstven projekat je od strateškog značaja, ne samo za Evropsku konfederaciju sindikata i sindikalni pokret, već naročito za nacionalne centrale, koje će kao rezultat realizacije ovog projekta ojačati kapacitete organizacije i članova za delovanje u novim uslovima i izmenjenim industrijskim odnosima.

Pored Sindikalne akademije i tema od interesa za sindikalni rad, polaznici su se upoznali i sa aktivnostima na izradi veb-portala, digitalne baze članova i mobilne aplikacije, koja će omogućiti veću vidljivost organizacije u javnosti i bolju dostupnost informacija članovima, čime će biti povećana efikasnost organizacije.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar