Evropski parlament izglasao Direktivu o adekvatnim minimalnim platama

Velika većina evropskih parlamentaraca izglasala je 14. septembra novu Direktivu EU o minimalnim platama, što predstavlja ključnu odluku u borbi protiv krize troškova života.

istraživanje EКS-a pokazalo je da najslabije plaćeni radnici u Evropi trpe najveći pad kupovne moći u ovom veku. Direktiva ima za cilj podizanje minimalnih plata u državama članicama i jačanje kolektivnog pregovaranja. Evropski savet bi krajem ovog meseca trebao da odobri Direktivu, nakon čega će države članice imati dve godine da je implementiraju.

To konkretno znači da će države članice, uzimajući u obzir kupovnu moć i troškove života, morati da provere adekvatnost zakonskih minimalnih plata, da će morati da promovišu kolektivno pregovaranje i bore se protiv sindikalnog razbijanja, a da će one zemalje čija je pokrivenost kolektivnim pregovaranjem ispod 80%, morati da sačine akcioni plan za podršku kolektivnom pregovaranju.

Takođe će morati da više uključuju sindikate prilikom utvrđivanja i ažuriranja zakonskih minimalnih zarada, dok će kompanije koje dobijaju poslove po osnovu javnih nabavki morati da, u skladu sa konvencijama MOR 87 i 98, poštuju pravo na organizovanje i kolektivno pregovaranje.

Reagujući na rezultate glasanja, zamenica generalnog sekretara EKS-a Ester Linč izjavila je da države članice ozbiljno treba da se pozabave povećanjem plata, a ne da čekaju dve godine pre nego što primene Direktivu.

“Trebalo bi sada da preduzmu mere za povećanje zakonskih minimalnih plata i promovisanje kolektivnog pregovaranja. Plate nikada ne bi trebalo da vode radnike i njihove porodice u siromaštvo, što je predugo stvarnost širom Evrope. Ova direktiva je pravovremeni podsticaj milionima ljudi koji se bore da zagreju svoje domove i prehrane svoje porodice. I ne samo osiguravanjem adekvatnih minimalnih plata, već i jačanjem kolektivnog pregovaranja kao najboljeg rešenja za postizanje istinski pravednih plata za sve”.

“Obim i hitnost krize troškova života do sada nisu bili usklađeni sa akcijama koje su preduzele evropske institucije, što je potvrđeno odsustvom bilo kakvog pozivanja na plate u govoru o stanju Unije. Ovo je pravi trenutak da se Direktiva usvoji. Nadam se da je ova direktiva korak od velike važnosti i mora biti samo početak akcije EU koja nam je potrebna da na osnovu akcionog plana EKS-a u šest tačaka okončamo krizu. Sada apelujemo na ministre da potpišu direktivu kako bi radnici što pre počeli da osećaju dobrobit. Direktiva ispunjava Evropski stub socijalnih prava i pokazuje da je Stub više od političkog slogana”, naglasila je Linč.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar