Preko 1.000 sindikalaca koji predstavljaju oko 200 miliona radnika iz više od 130 država okupilo se u Australiji na globalnom radničkom parlamentu

Svake četvrte godine Svetski kongres Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) okuplja više od 300 sindikata kako bi se postavila globalna agenda za sindikate. Debata će se fokusirati na temu novog društvenog ugovora: radna mesta koja štite klimu, radnička prava, pravedne zarade, socijalna zaštita, jednakost i inkluzija. Kongres je otvorio Džoj Marfi Vandin, predstavnik naroda Vurundjeri, sa snažnim akcentom na nasleđe prve australijske nacije, uz dobrodošlicu u zemlju i nastupe plesača Djirri Djirri, Kernan Ironfild, Šeli Moris i Danijel Vilfred.
Delegate je pozdravio Pat Dodson, senator zadužen za rad u zapadnoj Australiji i predstavnik naroda Yawuru, koji je svoj život posvetio borbi za prava prvih nacija. „Ovo su bile teške godine. Desile su se katastrofe sa ljudskim žrtvama, što se i danas nastavlja. Dirnut sam što vidim ovde sve vas, iz celog sveta, da štitite radnička i ljudska prava.
“Prve nacije su se 250 godina ovde borile za priznanje, pravdu i mir u ovoj zemlji. Mi imamo mnogo toga zajedničkog sa aspiracijama sindikalnog pokreta. Snaga je u solidarnosti, mnogo toga se može postići ako se ujedinimo. Ovo je izuzetno važno u svetu gde su rekordni nivoi nejednakosti, eksploatacije i destrukcije.‘‘
“Borba našeg života”
Ostali govornici su : Predsednik MKS, Ajuba Vaba (NLC Nigerija), Savet sindikata Australije (ACTU) Predsednik Mišel O’Nil i sekretar ACTU Sali Mekmanus koji su rekli: “Ovo je borba za naš život, da radnici konačno dobiju nova prava nakon duge vladavine antisindikalnih vlada, i pokreće nas energija u ovoj prostoriji gde vlada međnanrodni sindikalni pokret.”
Na osnovu predloga izjave, Kongres će raspravljati o budućim politikama MKS sa fokusom na lekcije iz globalnih potresa, tehnologiju i uticaj na rad, inkluzivan sindikalni pokret, klimu i pravednu tranziciju.
Svetski kongres MKS se završava 22.novembra i može mu se pristupiti ovde i može se pratiti putem #ITUC22 na društvenim mrežama.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar