Savez učestvuje u novom projektu digitalizacije sindikata

Međunarodnom konferencijom, održanom preko Zoom platforme, otpočeo je novi projekat digitalizacije sindikata, pod nazivom TUDO, u kojem će Savez samostalnih sindikata Srbije učestvovati kao partner. Projekat podrazumeva digitalizaciju sindikata u smislu efikasnog delovanja u novom digitalnom svetu rada i biće ostvaren u partnerstvu sa sindikalnim centralama iz Poljske – OPZZ, koji je i koordinator projekta, Mađarske MASZSZ, Italije CGIL, Španije F1M, Malte GWU, Slovenije ZSSS i Turske DISK. Pridruženi članovi su Evropska konfederacija sindikata, EUROCADRES i sindikat Cartel ALFA iz Rumunije. Projekat treba da doprinese razmeni informacija i dobrih praksi o primeni Okvirnog sporazuma evropskih socijalnih partnera o digitalizaciji i ulozi i uticaju koji socijalni dijalog ima na procese digitalnih transformacija u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima. Projekat ima za cilj i da se ispita usaglašenost postojećih nacionalnih propisa sa Okvirnim sporazumom o digitalizaciji i da doprinese razumevanju izazova za radnike i sindikate u svetu rada na koje bitno utiču procesi digitalizacije. U planu je kreiranje mreže službenika zaduženih za digitalizaciju – za uspešne sindikate u novom digitalnom svetu rada.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar