Vlada Srbije i zdravstveni sindikati postigli sporazum

Vlada Srbije i predstavnici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” postigli su sporazum o unapređenju sistema materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sektoru.
Nakon dugih pregovora sa predstavnicima vlade, Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije je prihvatio predlog Sporazuma Vlade Srbije. Donošenjem Odluke o prihvatanju Sporazuma, taj sindikat je stavio van snage Odluku o održavanju protesta, zakazanog za 23. novembar.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu I socijalnoj zaštiti Srbije saopštava da je Sporazumom predviđena izmena koeficijenata za 5 grupa poslova, počev od 1. januara 2024. godine, uz zakonom garantovano povećanje plata od 10% za sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, počev od plate za januar 2024. godine.
Vlada se ovim sporazumom obavezala da će formirati radnu grupu, u koju će biti uključeni predstavnici reprezentativnih sindikata u roku od 5 dana od dana potpisivanja ovog sporazuma. U cilju dodatnog poboljšanja položaja zaposlenih, radna grupa će usaglasiti svoje stavove do 15. aprila 2024. godine i dostaviti ih vladi, koja će usvojiti izmene pozitivnih propisa u skladu sa okvirima budžeta Republike Srbije, sa primenom od 1. maja 2024. godine.
Takođe, Sporazumom se vlada obavezala o prioritetnim oblastima unapređenja zdravstvenog sistema: načinom utvrđivanja plata zaposlenih u zdravstvu, kroz socijalni dijalog sa reprezentativnim sindikatima, u smislu definisanja predloga za izmenu propisa kojima se utvrđuje visina osnovice i koeficijenti na osnovu kojih se utvrđuje plata zaposlenih u zdravstvu, načinom određivanja drugih primanja zaposlenih u skladu sa članovima Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvenu delatnost, kao i drugim pitanjima koja su od uticaja na materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih u zdravstvu.
Juče su održani i sastanci Radne grupe za izmenu koeficijenata u socijalnoj zaštiti i pregovori za zaključivanje novog PKU za delatnost zdravstva.
Predstavnici Ministarstva za rad su iskazali dobru volju da deo zaposlenih u socijalnoj zaštiti dobije povećanje, počev od 1. januara 2024. godine, u skladu sa finansijskim mogućnostima budžeta, a da Radna grupa do aprila utvrdi nove koeficijente i za ostale zaposlene.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar