Savez predstavio programska dokumenta o položaju nestandardnih radnika

Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ predstavili su javnosti svoja programska dokumenta o položaju nestandardnih radnika, sa fokusom na radnike preko digitalnih platformi u Srbiji.

Izveštaji sindikata su izrađeni u projektu „Novo zapošljavanje: zagovaranje prava radnika na digitalnim platformama u Srbiji”, čiji je koordinator Centar za istraživanje javnih politika (Centar), dok su partneri reprezentativni sindikati, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije i Digitalna zajednica.

Nestandardni rad je u porastu širom sveta i češći je u neformalnoj ekonomiji, u kojoj je angažovano oko dve milijarde ljudi. Radnici bez ugovora o radu najčešće ne ostvaruju prava zaposlenih, ne učestvuju u kolektivnom pregovaranju i na njih se ne primenjuju kolektivni ugovori, smanjen im je obim prava iz socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranja ili su potpuno isključeni, podložniji su povredama na radu, a nemaju ni pravo na sindikalno udruživanje. Zarade su obično niže nego kod zaposlenih, prvi bivaju otpušteni kada nastupe krize, a njih oko 60 odsto se izjašnjava da želi stalni radni odnos.
Ipak, „platformski kapitalizam“ je pojava nastala sa intenzivnom digitalizacijom koja je zahvaljujući globalizaciji, razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija, globalnim lancima snabdevanja i pandemiji, prožela sve sektore ekonomije i društvenih delatnosti, i doprinela ubrzanju poslovanja, a tržište rada učinila globalnim. Platformski radnici, koji svoje zarade ili honorare ostvaruju preko digitalnih platformi, angažovani su delom za strana lica (tzv. „rad onlajn“), a delom za preduzeća registrovana u Republici Srbiji („rad na lokaciji“, uglavnom dostavljanje).

Regulisanje samih platformi još uvek izmiče zakonodavcima širom sveta, čemu prvi ozbiljniji odgovor nudi Direktiva Evropske unije o platformskom radu.

Savez samostalnih sindikata Srbije razmatra položaj ovih radnika sa aspekta zaštite i unapređenja njihovih radnih prava, kao i svoje pravce delovanja ka njihovom organizovanju. (Izveštaj „O položaju radnika na digitalnim platformama u Srbiji iz ugla SSSS” se nalazi u prilogu).

Skup koji je održan u sali UGS “Nezavisnost” i preko Zoom platforme, moderirala je Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra. Predstavljanju dokumenata su iz SSSS prisustvovali: potpredsednik Veća SSS Srbije Dragan Todorović, predsednici Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije Dragan Cvetković i Samostalnog sindikata zanatstva i preduzetništva Siniša Kostić. Koordinatorka projekta u SSSS Bojana Bijelović Bosanac je predstavila dokument SSSS, dok je publikaciju UGS “Nezavisnost” predstavio Stefan Todić.

Do kraja projekta tokom 2024. godine, Centar i partnerske organizacije ponudiće sveobuhvatni predlog za rešavanje radno-pravnog statusa platformskih radnika.

Related Articles

Responses

Ostavite komentar