Stvaranjem mreže stručnjaka, završena implementacija TUDO projekta

Implementacija projekta digitalizacije sindikata, pod nazivom TUDO, u kojem učestvuje i predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije, završena je stvaranjem međunarodne mreže stručnjaka koja bi trebalo da doprinese efikasnom delovanju sindikata u novom digitalnom svetu rada.

Projekat bi trebalo da doprinese razumevanju izazova za radnike i sindikate u svetu rada na koje bitno utiču procesi digitalizacije, kao i usaglašavanju postojećih nacionalnih propisa sa Okvirnim sporazumom evropskih socijalnih partnera o digitalizaciji.

Na više održanih sastanaka i obuci razmenjene su informacije i dobra praksa o primeni Okvirnog sporazuma i ulozi i uticaju koji socijalni dijalog ima na procese digitalnih transformacija u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima.

Nosioc projekta je poljski sindikat OPZZ, čiji predstavnik Dominik Ovčarek (Owczarek) je sproveo obuku.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only, and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Related Articles

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE BROJ 144 O TRIPARTITNIM KONSULTACIJAMA (MEĐUNARODNI RADNI STANDARDI) IZ 1976. GODINE, PREPORUKE BROJ 152 O TRIPARTITNIM KONSULTACIJAMA (AKTIVNOSTI MOR) IZ 1976. GODINE I PREPORUKE BROJ 113 O PREGOVARANJU (NA NIVOU PRIVREDE I NACIONALNOM NIVOU) IZ 1960. GODINE

Na osnovu  član a 26.  alineja 7. Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE BROJ 144…

Responses

Ostavite komentar