UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE BROJ 144 O TRIPARTITNIM KONSULTACIJAMA (MEĐUNARODNI RADNI STANDARDI) IZ 1976. GODINE, PREPORUKE BROJ 152 O TRIPARTITNIM KONSULTACIJAMA (AKTIVNOSTI MOR) IZ 1976. GODINE I PREPORUKE BROJ 113 O PREGOVARANJU (NA NIVOU PRIVREDE I NACIONALNOM NIVOU) IZ 1960. GODINE

Na osnovu  član a 26.  alineja 7. Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE BROJ 144…